Utlysing

Sparebankstiftelsen SR-Bank Sparebankstiftelsen SR-Bank

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Beskrivelse

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut allmennyttige gaver i området Agder, Rogaland og Hordaland.

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut allmennyttige gaver i området Agder, Rogaland og Hordaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkaitalen tidligere. Prioriterte formål er oppvekstmiljø, idrett, kultur, friluftsliv, samfunnssikkerhet og for alle. Formålene dekker de fleste områder som bygger opp om gode lokalsamfunn. Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge. Utdelingen av gaver til allmennyttige formål, skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om «Sammen skaper vi verdier» samt Stiftelsens verdier «Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn». Gode lokalsamfunn kjennetegnes ved:

 • Apparat som fanger opp barn og unge som faller utenfor enten skole, organisasjonsliv eller annet
 • Tiltak slik at flere barn og unge gjennomfører utdannelse
 • Gode fritidstilbud for alle barn og unge
 • Møteplasser for å legge til rette for god inkludering
 • Tilgang til rekreasjonsområder
 • Gode kulturtilbud
 • Rikt organisasjonsliv
Om giveren

Søknadsinformasjon

Stiftelsen har to faste søknadsrunder i året hvor de ulike formålene blir prioritert. Søkere må benytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligger ute i søknadsperioden for å komme i betraktning.

Vårens søknadsrunder er fra 19. februar til 19. mars hvor idrett, kultur og oppvektsmiljø er prioriterte formål. Svar sendes ut i midten av mai.

Høstens søknadsrunde er fra 19. august til 19.  september hvor friluftsliv, samfunnssikkerhet og oppvekstmiljø er prioriterte formål. Svar sendes ut i midten av november. Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Det er ingen nedre eller øvre grense på søknadsbeløp. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer. Det gis ikke gaver til:

 • Ordinær drift herunder husleie og lønn
 • Naturlige sponsorobjekter( drakter, arena med reklame o.l)
 • Prosjekter som er påbegynt før tildeling
 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer
 • Jubileer og jubileumsbøker
 • Aksjeselskap hvor eier kan ta utbytte
 • Enkeltmannsforetak
 • Øvrige områder som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak
 • Gaver utenfor Stiftelsens geografiske nedslagsfelt

 

Det elektroniske søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsrunden på Sparebankstiftelsens hjemmeside https://srstiftelsen.no/soke/

Kontaktperson:
Gave- og kommunikasjonssjef
Ellen Instefjord
ellen.instefjord@stiftelsensrbank.no

E-post: post@stiftelsensrbank.no

 

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 242 aktuelle utlysinger