Utlysing

Pastor Peter Anker Stabel og hustru Barbara Borchgrevink legat MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Søknadsfrist : 01.11.2022

Beskrivelse

Legatmidler til kvinnelige teologistudenter, eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn.

Det vil årlig deles ut 4-6 stipend på inntil 25 000 kroner. Søknadsfrist er 1. november for utdeling det kommende år. Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av tilskuddsberettigede og tilskuddets størrelse. Det gir ikke begrunnelser.

Innenfor gruppen av kvinnelige teologistudenter og eventuelt andre kvinner med teologisk bakgrunn, vil styret prioritere begrunnede søknader om støtte til utdanning, inkludert etter- og videreutdanning i teologiske fag og til gjennomføring av masteravhandlinger eller faglige prosjekter og forskningsopphold til nytte for kirke og samfunn.

Om giveren

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole.

MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 120 ansatte, 1300 studenter og ca. 50 på doktorgradsprogrammet (ph.d.)

Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.

Les mer om MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist 1. november

 

Kontaktperson for legatet

Rektor Vidar L. Haanes, MF vitenskapelig høyskole.
Vidar.L.Haanes@mf.no
www.mf.no

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 342 aktuelle utlysinger

Fakta om MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn