Utlysing

Norsk Tannpleierforenings Stipendordning Norsk Tannpleierforenings Stipendordning

Søknadsfrist : 31.07.2020

NTpFs stipendordning har som formål å støtte utgifter til yrkesrettet kompetanseutvikling i form av videreutdanning samt forskning for medlemmer i NTpF. 

 

Krav til søker: 

 • Søkeren må ha vært aktiv medlem i NTpF i minst seks måneder på søknadstidspunktet og medlem i minst 2 år etter endt videreutdanning
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings – eller svangerskapspermisjon)
 • Stipendordningen gjelder ikke studentmedlemmer
 • Studiet det søkes stipend for må være studiepoenggivende og gi minimum 30 sp (½ års enhet)
 • Stipendet er ikke tiltenkt medlemmer som får dekt utgifter til studie gjennom arbeidsgiver
 • Medlemmer kan totalt motta kr 20.000,- i stipend

 

Det kan søkes støtte til utdanning:

 • Ved universiteter og høyskoler
 • Andre videreutdanninger med relevans for yrket
 • Forskning innen tannhelsefeltet

 

NTpF gir ikke stipend med tilbakevirkende kraft

Stipendbeløpet:
30 sp Kr 5000,-
60 sp  kr 10 000,-
120 sp kr 20 000,-

 

Stipend blir utdelt etter fullført utdanning og bestått eksamen.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Beskrivelse

NTpFs stipendordning har som formål å støtte utgifter til yrkesrettet kompetanseutvikling i form av videreutdanning samt forskning for medlemmer i NTpF. 

 

Krav til søker: 

 • Søkeren må ha vært aktiv medlem i NTpF i minst seks måneder på søknadstidspunktet og medlem i minst 2 år etter endt videreutdanning
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings – eller svangerskapspermisjon)
 • Stipendordningen gjelder ikke studentmedlemmer
 • Studiet det søkes stipend for må være studiepoenggivende og gi minimum 30 sp (½ års enhet)
 • Stipendet er ikke tiltenkt medlemmer som får dekt utgifter til studie gjennom arbeidsgiver
 • Medlemmer kan totalt motta kr 20.000,- i stipend

 

Det kan søkes støtte til utdanning:

 • Ved universiteter og høyskoler
 • Andre videreutdanninger med relevans for yrket
 • Forskning innen tannhelsefeltet

 

NTpF gir ikke stipend med tilbakevirkende kraft

Stipendbeløpet:
30 sp Kr 5000,-
60 sp  kr 10 000,-
120 sp kr 20 000,-

 

Stipend blir utdelt etter fullført utdanning og bestått eksamen.

Søknadsinformasjon

Krav til søknaden:

Bekreftelse fra studiested om bestått eksamen

Søknadsfrist:
Søknadsfrist innen 31. juli hvert år.

For at søknaden skal bli vurdert, forutsettes det at søkeren oppfyller alle kriteriene som beskrevet. 

 

Søknaden sendes:

Norsk Tannpleierforening - NTpF

Pb. 9202 Grønland

0134 Oslo

E-post: ntpf@delta.no

 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • JUL 31
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Fakta om Norsk Tannpleierforenings Stipendordning