Utlysing

Nordisk kulturfond Nordisk Kulturfond

Beskrivelse

Støtte til kunst- og kulturliv i Norden

Nordisk kulturfond jobber for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden. Med dette som mål ønsker fondet å stimulere utviklingen av kunst- og kulturlivet i Norden og i en global kontekst.

Fondet har siden starten i 1966 hatt utdeling av støtte som en hovedoppgave. I de senere årene har fondet jobbet for å utvikle en tydelig og mer målrettet innfallsvinkel til utdeling av støtte. Detmeste deles ut som støtte til nordiske kulturprosjekter både i og utenfor Norden.

Støtten er delt i tre programmer, som skal fremme mangfoldet og tendenser mens de fortsatt er nye.

  • Prosjektstøtte deles ut tre ganger i året til nordiske kunst- og kulturprosjekter. Man trenger ikke være bosatt i Norden eller ha nordisk nasjonalitet for å søke, men prosjektet må ha høy kvalitet og nordisk relevans.
  • Opstart støtter utviklingen av lovende prosjektideer og oppstartsfasen av nye nordiske prosjekter som har et tydelig utviklingsperspektiv. Man kan søke om opptil 25.000 DKK, og man får svar i løpet av 20 arbeidsdager.
  • Globus er Nordisk kulturfonds nye støtteprogram, som lanseres fra 2021. Globus vil gi plass til globale perspektiver og muligheter for å la det nordiske vokse seg større enn Norden.
Om giveren
Les mer om Nordisk Kulturfond

Søknadsinformasjon

Prosjektstøtte har søknadsfrist 1. februar, 3. mai og 1. oktober.

Oppstart er åpen for søknader mellom 11. januar og 11. juni og mellom 9. august og 5. december

Globus Oppstart kan søkes i perioden 1. februar til 11. juni 

Se mer informasjon på deres hjemmeside: nordiskkulturfond.org 

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 119 aktuelle utlysinger

Fakta om Nordisk Kulturfond