Utlysing

Hivfondet - til hjelp i en vanskelig situasjon Hivfondet - til hjelp i en vanskelig situasjon

Fondets formål er å bidra til å bedre hivpositives livssituasjon gjennom å yte støtte til de som er vanskeligst stilt. Mange trenger støtte til rekreasjon som de ikke får ellers. Mange trenger støtte til videreutdanning eller nyutdanning fordi de har fått bedre helse som følge av medisinene. Mange trenger støtte til å søke alternativ eller supplerende behandling som det vanlige helsetilbudet ikke dekker.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 623 aktuelle utlysinger

Beskrivelse

Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive.

Fondets formål er å bidra til å bedre hivpositives livssituasjon gjennom å yte støtte til de som er vanskeligst stilt. Mange trenger støtte til rekreasjon som de ikke får ellers. Mange trenger støtte til videreutdanning eller nyutdanning fordi de har fått bedre helse som følge av medisinene. Mange trenger støtte til å søke alternativ eller supplerende behandling som det vanlige helsetilbudet ikke dekker.

Søknadsinformasjon

Hivfondet har to søknadsfrister: 1. mai og 1. oktober hvert år.

Les mer om søknadsprosessen på hivfondet.no

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Hivfondet - til hjelp i en vanskelig situasjon