Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Aktiv fritid for alle! Gjensidigestiftelsen

Søknadsfrist : 15.09.2021

Beskrivelse

Skape nye fritidstilbud slik at flere mennesker blir inkludert, og fortsetter, i fritidsaktiviteter.

Deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid er en viktig og betydningsfull del av manges liv. En aktiv fritid gjør at vi får nye venner, vi lærer noe og opplever mestring. Gjennom deltakelsen har vi det gøy sammen med andre og får tilhørighet til menneskene og stedet vi bor.

Det eksisterer mange fritidstilbud, men flere steder er det fortsatt mange som ikke deltar, selv om de ønsker det. Hvordan kan vi inkludere, og ikke minst beholde, flere mennesker i fritidsaktiviteter? Hvordan kan vi forbedre og utvikle tilbudene slik at flere kan og vil delta? Hvordan kan vi skape flere sosiale møteplasser, hvor det er plass til alle, uavhengig av funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn?

Lag og foreninger med gode ideer for hvordan disse utfordringene kan møtes er velkommen til å søke om midler 15. september 2021.

Om giveren

Søknadsinformasjon

Hvem kan søke om støtte?

• Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.
• Frivilligsentraler.
• Fritidsklubber som er medlem i Ungdom og Fritid.
• Interkommunale friluftsråd.

Hvor mye kan det søkes om?

• Maksimal søknadssum er 800 000 kroner.
• Lønnsutgifter til gjennomføring av prosjektet kan dekkes, men skal være nøkterne, begrunnet og stå i samsvar med ansvar og omfanget av prosjektet.

 

Søknadsskjema åpner juni 2021 på gjensidigestiftelsen.no

 

 

 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 242 aktuelle utlysinger

Fakta om Gjensidigestiftelsen