Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Aasmund Norgaards legat Aasmund Norgaards legat

Søknadsfrist : 10.01.2023

Beskrivelse

Stønad til vidaregåande utdanning

Gjev stønad etter behov til vidaregåande utdanning, særleg i praktisk retning, til ungdom frå Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Skien, Tokke og Vinje kommunar. Gjev også stønad etter behov til opphald ved folkehøgskule til ungdom frå Telemark.

Om giveren

Søknadsinformasjon

10. januar kvart år på eige søknadsskjema:

aasmundplusnorgaardspluslegatplussc3b8knadsskjema.pdf (vest-telemark.no)

Søknad med slike vedlegg som er nemnd nedanfor kan innan 10. januar kvart år sendast til Aasmund Norgaards legat v/Torgeir Nordal, Framnes 40, 3854 Nissedal, tlf. 415 61 239

 

Med søknaden skal leggjast ved:

- likningsattest for søkjaren sjølv

- likningsattest for foreldre/forsytar (uansett søkjarens alder og om søkjaren vert forsytt)

- erklæring frå utdanningsstaden om at utdanninga er byrja og kor langt studiet er kome.

Dersom alle opplysingar eller alle vedlegga ikkje ligg føre, vil søknaden ikkje bli handsama

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 120 aktuelle utlysinger

Fakta om Aasmund Norgaards legat