Utlysing

A. Wilhelmsen Foundation A. Wilhelmsen Foundation

Søknadsfrist : 01.03.2021

Stiftelsens støtter:

 • Samfunnsnyttig arbeid innen forskning og utdannelse ved å gi støtte og utdele stipendier til norske og utenlandske studenter til bruk ved norske universiteter og høyskoler, særlig innen økonomi og bedriftsledelse

 • Stiftelsen samarbeider med BI, NHH og HSN. (Se høyskolens hjemmesider) Stiftelsen gir kun unntaksvis støtte til utdannelse og videre utviklingsformål for enkeltpersoner utover de avtaler den har med høyskolene.

 • Stiftelsen kan gi støtte til maritim utdannelse av norske sjøfolk, derunder norske skipsoffiserer i Norge

 • Stiftelsen utdeler en sjømannspris til den person eller institusjon som har gjort en innsats for norske sjøfolk og den norske sjømannsstand.

 • Stiftelsen kan tilgodese andre lignende eller helt spesielle formål.  

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Beskrivelse

Gir støtte til utdannelse og bidrar i det maritime miljøet

Stiftelsens støtter:

 • Samfunnsnyttig arbeid innen forskning og utdannelse ved å gi støtte og utdele stipendier til norske og utenlandske studenter til bruk ved norske universiteter og høyskoler, særlig innen økonomi og bedriftsledelse

 • Stiftelsen samarbeider med BI, NHH og HSN. (Se høyskolens hjemmesider) Stiftelsen gir kun unntaksvis støtte til utdannelse og videre utviklingsformål for enkeltpersoner utover de avtaler den har med høyskolene.

 • Stiftelsen kan gi støtte til maritim utdannelse av norske sjøfolk, derunder norske skipsoffiserer i Norge

 • Stiftelsen utdeler en sjømannspris til den person eller institusjon som har gjort en innsats for norske sjøfolk og den norske sjømannsstand.

 • Stiftelsen kan tilgodese andre lignende eller helt spesielle formål.  

Søknadsinformasjon

For stipendsøkere via BI eller NHH, finner du søknadsfrist på skolenes hjemmesider. (Normalt er søknadsfristen 1. mars hvert år)

For andre søkere anbefaler vi å gå inn på stiftelsens hjemmeside og lese mer om kriterier og søknadsopplysninger:

 awfoundation.no | Hvem kan søke støtte? 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • MAR 01
  2021
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Fakta om A. Wilhelmsen Foundation