Tinn kommunes støtteordninger

Tinn kommune tilbyr sine innbyggere legat, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Tinn kommune.

Les mer om Tinn kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Selvhjelpslegatet for barn og unge

Hvem kan søke?


Ungdom fra og med fylte 18 år og ut det kalenderåret man fyller 25, som tar utdanning ut over videregående skole og kan begrunne sin søknad med at utdannelsen er vanskelig å få gjennomført av økonomiske årsaker.

Søkere må ha folkeregistrert adresse i Tinn kommune på søketidspunktet.

Hva kan du søke om støtte til?

Legatet kan gi støtte til ulike typer ekstrautstyr som kreves i utdanningen, hvis man har lang og dyr hjemreise eller dyr skolegang f.eks i utlandet. Dvs kostnader som studenter vanligvis må dekke selv.
Legatet gir ikke støtte til mat, husleie eller ordinære utgifter til studier. 
Det er viktig med en god søknad. Begrunn hvorfor akkurat du skal få støtte og dokumenter kostnader i et budsjett.

Hvor mye kan du få i støtte?


Man kan søke om støtte på inntil 15.000 kroner. Styret avgjør hvem som får støtte og hvor mye, ut i fra søknadene.

Hvordan søker man?


Søknadskjemaet kan fås ved henvendelse til Tinn kommune ved servicetorget eller til politisk kontor.
​​​​​​

logo
Tinn kommunes kulturpris

Tinn kommunes kulturpris kriterier:

Prisen kan tildeles nåværende og tidligere aktive kunstnere, utøvere og formidlere som er fra, eller bor i Tinn kommune eller har sitt virke i Tinn kommune. Prisen kan også tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.
Prisen er en hederspris til mottakeren for verdifull kunstneriske eller idrettslige prestasjoner, eller for lang og framstående innsats som har gjort seg særlig fortjent til en slik honnør ved aktiv og engasjert deltakelse innenfor det kulturelle området i Tinn. 

Skjema for innsending av forslag til kandidater finner du på tinn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturformål

Formålet med kommunalt tilskudd er å stimulere og videreutvikle det lokale kulturlivet, samt bidra til å skape gode tiltak, opplevelser, aktiviteter og møteplasser for kommunens innbyggere.

I Tinn kommune er det mulig å søke på 4 ulike lokale tilskudds-ordninger til kulturformål. Idrett, friluftsliv og frivillighet defineres som kultur i denne ordningen, da det ikke er egne kommunale tilskuddsordninger i denne kategorien.

Det kan søkes tilskudd innenfor fire ulike kategorier:
1) Gjentagende kultur- og idrettsarrangementer
2) Temporære kulturtiltak/prosjekt/aktivitet/arrangement
3) Løypekjøring
4) Aktivitetstilskudd
     a) Lag og foreninger
     b) Samfunnshus og grendehus

Oppdaterte retningslinjer og kriterier som regulerer tilskudd, finnes som lenke i selve søknadskjema og på kommunens hjemmeside.
Alle som søker tilskudd skal benytte elektronisk søknadskjema som er å finne på kommunens nye hjemmesider under link for «skjema»

Søknadene behandles i kultur- og oppvekstutvalget.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd idrett og friluftsanlegg

Målet med tilskuddsordningen er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Du kan søke tilskudd til:

-nybygg av idretts og friluftsanlegg 
-rehabilitering av idretts og friluftsanlegg

Les mer om ordningen på tinn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post