S

Solgløttfondet

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.


Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som:

har vært ansatt i minst 10 år
er medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Les mer om Solgløttfondet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (2)
logo
Solgløttfondet

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som:

  • har vært ansatt i minst 10 år
  • er medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Tidligere autoriserte sykepleiere ved OUS, som er alders- og uførepensjonister og har vært ansatt som sykepleier ved OUS i minst 10 år, kan også søke.

Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

Privatpersoner
logo
Kontingentkassa

Hva er kontingentkassa?
Formålet med kontingentkassa er å bidra til at alle barn og unge i Porsgrunn skal ha mulighet til å delta i en ukentlig/jevnlig fritidsaktivitet.

Målgruppen er barn og unge i alderen 4-20 år, som trenger økonomisk hjelp til å betale for aktiviteten på grunn av utfordrende familieøkonomi.

Kontingentkassa gir støtte til å dekke deltakelse i fast fritidsaktivitet, eksempelvis medlemskontingent, deltakeravgift, treningsavgift, kursavgift osv. (Det gis ikke støtte til utstyr.)

Barnet/ungdommen kan få dekket utgifter for inntil kr. 3000,- pr. år.

Hvordan søke?
Fyll ut digitalt søknadsskjema ved å klikke på denne linken:
https://kommune24-7.no/0805/0805_6

Foresatte søker for sine barn, men ungdom som er fylt 16 år kan søke selv.

Søknaden behandles fortløpende inntil kassa er tom.

NB! Husk å vedlegge kontingent-fakturaen du ønsker vi skal betale for deg i søknaden.

Støtte gis forskuddsvis. Det betyr at faktura ikke må være forhåndsbetalt.

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Solgløttfondet

S
Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner. Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som: har vært ansatt i minst 10 år er medlem av Norsk Sykepleierforbund. Tidligere autoriserte sykepleiere ved OUS, som er alders- og uførepensjonister og har vært ansatt som sykepleier ved OUS i minst 10 år, kan også søke. Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Solgløttfondet