Solgløttfondet

Om støtteordningen

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som:

  • har vært ansatt i minst 10 år
  • er medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Tidligere autoriserte sykepleiere ved OUS, som er alders- og uførepensjonister og har vært ansatt som sykepleier ved OUS i minst 10 år, kan også søke.

Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
S
Solgløttfondet
Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner. Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som: har vært ansatt i minst 10 år er medlem av Norsk Sykepleierforbund. Tidligere autoriserte sykepleiere ved OUS, som er alders- og uførepensjonister og har vært ansatt som sykepleier ved OUS i minst 10 år, kan også søke. Dersom du tidligere har mottatt stipend fra fondet kan du søke på nytt etter 3 år.
Les mer
Andre støtteordninger hos Solgløttfondet
logo
Kontingentkassa

Hva er kontingentkassa?
Formålet med kontingentkassa er å bidra til at alle barn og unge i Porsgrunn skal ha mulighet til å delta i en ukentlig/jevnlig fritidsaktivitet.

Målgruppen er barn og unge i alderen 4-20 år, som trenger økonomisk hjelp til å betale for aktiviteten på grunn av utfordrende familieøkonomi.

Kontingentkassa gir støtte til å dekke deltakelse i fast fritidsaktivitet, eksempelvis medlemskontingent, deltakeravgift, treningsavgift, kursavgift osv. (Det gis ikke støtte til utstyr.)

Barnet/ungdommen kan få dekket utgifter for inntil kr. 3000,- pr. år.

Hvordan søke?
Fyll ut digitalt søknadsskjema ved å klikke på denne linken:
https://kommune24-7.no/0805/0805_6

Foresatte søker for sine barn, men ungdom som er fylt 16 år kan søke selv.

Søknaden behandles fortløpende inntil kassa er tom.

NB! Husk å vedlegge kontingent-fakturaen du ønsker vi skal betale for deg i søknaden.

Støtte gis forskuddsvis. Det betyr at faktura ikke må være forhåndsbetalt.

Privatpersoner
Om Solgløttfondet

Stiftelsen har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon.


Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

Søkere må være autoriserte sykepleiere ved OUS, som:

har vært ansatt i minst 10 år
er medlem av Norsk Sykepleierforbund.