Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Prosjektstøtte Stiftelsen Wøyen

Søknadsfrist : 05.04.2024

Beskrivelse

Stiftelsen Wøyen deler ut midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge. 

 

 

Om giveren

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

Stiftelsen Wøyen utdeler midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

Les mer om Stiftelsen Wøyen

Søknadsinformasjon

Orientering om fremgangsmåten ved søknad om midler fra Stiftelsen Wøyenfinnes på hjemmesiden Stiftelsen Wøyen (stiftelsen-woyen.no)

 

Søknadsmal og søknadsforside som ligger på hjemmesiden skal benyttes.

 

Søknader skal sendes pr. epost som en pdf-fil til: Kari@kpaulsrud.no

 

Alle avsendere av søknader vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 

Dersom søknad er sendt uten at det er mottatt bekreftelse, bes undertegnede kontaktet. 

 

Stiftelsen Wøyens styre vil behandle søknaden i slutten av mai 2024. 

 

Spørsmål kan rettes til undertegnedetelefon 90 88 97 33 eller e-post kpaulsrud@kindemco.no

 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 123 aktuelle utlysinger

Fakta om Stiftelsen Wøyen