Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

H.P. Petersens Legat H.P. Petersens Legat

Søknadsfrist : 01.11.2023

Beskrivelse

Stipend for studenter med fagbrev som tar høyere utdanning med praktisk retning

H.P.Petersens Legat ble opprettet i 1969 av Wilfred Petersen, sammen med brødrene Astolf og Leo.

Første utdeling ble gjort i 1971.

Brødrene var særlig opptatt av å gi stipend til personer som hadde vært ute i jobb og som valgte videre høyere utdanning, eller personer med håndverksutdannelse som gikk videre til en praktisk høyere utdanning.

Etter dagens utdannings- og studiestruktur vurderes legatets formål å være spesielt rettet mot å støtte personer som har en praktisk videregående utdanning med fagbrev, og deretter velger å gjennomføre en høyere utdanning til bachelor eller master innen samsvarende praktisk retning. Eksempler på praktisk høyere utdanning kan være studier til lege, ingeniør eller arkitekt.

Det gis normalt ikke støtte til studenter i første og siste studieår. Søkere med en praktisk grunnutdanning blir prioritert.

Utdeling og størrelsen på det enkelte stipend er avhengig av årlig avkastning av grunnkapitalen og antall tildelte søkere. Det betyr at tildelte beløp kan variere fra år til år.

Stipend utbetales kun en gang til samme person.

Ved vurdering av søknader legges det vekt på ovenstående kriterier, samt en godt utfylt søknad som også viser engasjement og målbevisst arbeid i og utenfor skole.

Om giveren

H.P.Petersens Legat ble opprettet i 1969 av Wilfred Petersen, sammen med brødrene Astolf og Leo.

Første utdeling ble gjort i 1971.

Brødrene var særlig opptatt av å gi stipend til personer som hadde vært ute i jobb og som valgte videre høyere utdanning, eller personer med håndverksutdannelse som gikk videre til en praktisk høyere utdanning.

Les mer om H.P. Petersens Legat

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 120 aktuelle utlysinger