Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Kåre WIllochs minnestipend Kåre Willochs minnestipend

Søknadsfrist : 10.08.2023

Beskrivelse

  • Tildeles yngre personer som er i gang med mastergradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller juridiske fag. Særlig relevante fag er økonomi, historie, statsvitenskap, sosiologi, jus.
  • Stipendet kan gå til å dekke (helt eller delvis) kostnader knyttet til oppgaven, eksempelvis studieopphold utenlands eller gjennomføring av undersøkelser/feltarbeid.
  • Temaet for oppgaven må være samfunnsrelevant og i Kåre Willochs ånd.
  • Stipendet utlyses årlig, med en søknadsfrist og er for tiden på 50.000 kr.

Det settes som en forutsetning for tildeling av stipendet at mottakeren forplikter seg til å dele kunnskap fra sitt arbeid, for eksempel i form av foredrag.

Om giveren

Kåre Willoch er en av etterkrigstidens største politikere.
Han preget Høyre og Norge helt fra 1960-tallet og til hans siste levetid.

Kåre Willochs minnestipend utlyses årlig og tildeles yngre personer som er i gang med mastergradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske eller juridiske fag.

 

Les mer om Kåre Willochs minnestipend

Søknadsinformasjon

https://hoyre.no/kare-willochs-minnestipend/

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Rådgiver for generalsekretæren

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 177 aktuelle utlysinger

Fakta om Kåre Willochs minnestipend