Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Stipend til ungdom fra Sarpsborg som tar høyere utdanning Gerd og Asbjørn Glevolls utdanningsfond

Søknadsfrist : 01.09.2022

Beskrivelse

Gerd og Asbjørn Glevolls utdanningsfond deler ut stipend til ungdom fra Sarpsborg som (1) tar høyere utdanning, (2) har gode kvalifikasjoner for det og (3) som trenger økonomisk bistand til slik utdanning (vedtektenes § 2).

I 2022 tar stiftelsen sikte på å dele ut 3 stipender à kr 25’. Dette blir gjenstand for vurdering avhengig av bl.a. antall søkere og søkernes oppfyllelse av tildelingskriteriene. Det går an å søke om stipend flere ganger gjennom studieløpet.

Som «høyere utdanning» vil primært bli lagt til grunn utdanning ved universiteter og høyskoler på tilsvarende nivå. Stipend kan gis enten til første studieår, til senere studieår og/eller i forbindelse med studieopphold i utlandet. Det er ikke utelukket å gi stipend til samme søker flere ganger.

Om giveren

Gerd og Asbjørn Glevolls udanningsfond deler ut stipend til ungdom fra Sarpsborg som (1) tar høyere utdanning, (2) har gode kvalifikasjoner for det og (3) som trenger økonomiske bidrag til slik utdanning.

Stiftelsen er etablert i 2021 i henhold til testament fra Gerd Asta Glevoll. Hun var gift med Asbjørn Glevoll i 40 år fram til han døde i 2010. 

Asbjørn drev bedriften Miljøteknikk AS, mens Gerd var hjemmeværende. Asbjørn tjenestegjorde i 2. Rikspolitikompani fra 1943 og deltok i frigjøringen av Finnmark.

Gerd og Asbjørn levde i Sarpsborg og hadde sin tilhørighet her. Ved sin testamentariske disposisjon ønsket Gerd å støtte ungdom fra Sarpsborg som kan trenge økonomisk bidrag til å gjennomføre høyere utdanning.

Les mer om Gerd og Asbjørn Glevolls utdanningsfond

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 121 aktuelle utlysinger

Fakta om Gerd og Asbjørn Glevolls utdanningsfond