Utlysing

lngerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Beskrivelse

Støtten gis i form av ettårige studie- eller reisestipend eller toårige arbeidsstipend.

Minst ett av stipendiene skal gis til en billedkunstner som er over 60 år.

Støtten utbetales annethvert år den 1. november (som er Synnøve og Elias Fegerstens bryllupsdag).

Det lyses ut midler i 2022, 2024, 2026 osv.

DU MÅ VÆRE

• billedkunstner
• norsk statsborger
• over 30 år

Minst ett av stipendiene skal gis til en billedkunstner som er over 60 år.

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist 1. september annethvert år, neste gang i 2022. 

 

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 119 aktuelle utlysinger

Fakta om Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere