Utlysing

Holst-stipendet Johan Jørgen Holst Minnefond

Søknadsfrist : 01.01.2020

Holst stipendet ble etablert i 1994 og SIU overtok forvaltingen av stipendet i 2009.

Tidligere utlysninger krevde at studenten allerede var i gang med studier i statsvitenskap ved en norsk institusjon, men fra 2017 er dette kravet fjernet og studenter kan nå søke rett fra videregående skole.

Om det ikke blir tatt opp noen i "førsteårs-kategorien", vil det og være mulig å søke om man er i gang med sitt første høyere utdanningsår innen statsvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistiske fag, økonomi og språkfag.

Merk at søknadsfrist for "første-års studenter" er tidligere enn for såkalte "transfer-Students". 

 

Rapportering

Holst-stipendiaten vil bli bedt om å levere en kort skriftlig rapport etter hvert studieår, samt en sluttrapport ved fullført bachelorgrad.

Fristen for å levere rapport er juni hvert år.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess

Beskrivelse

Holst stipendet ble etablert i 1994 og SIU overtok forvaltingen av stipendet i 2009.

Tidligere utlysninger krevde at studenten allerede var i gang med studier i statsvitenskap ved en norsk institusjon, men fra 2017 er dette kravet fjernet og studenter kan nå søke rett fra videregående skole.

Om det ikke blir tatt opp noen i "førsteårs-kategorien", vil det og være mulig å søke om man er i gang med sitt første høyere utdanningsår innen statsvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistiske fag, økonomi og språkfag.

Merk at søknadsfrist for "første-års studenter" er tidligere enn for såkalte "transfer-Students". 

 

Rapportering

Holst-stipendiaten vil bli bedt om å levere en kort skriftlig rapport etter hvert studieår, samt en sluttrapport ved fullført bachelorgrad.

Fristen for å levere rapport er juni hvert år.

Søknadsinformasjon

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater sende kombinert søknad om opptak ved Columbia College og forholde seg til informasjon i deres søkeportal og søkerinstruksjoner.


Krav til søknaden

Om man søker rett fra videregående skole, må man søke "first year admission", med søknadsfrist 1. januar.

Om man alt er student innen fagfeltet, søker man "transfer admission” innen 1. mars.

Søknaden skal inkludere originale vitnemål fra videregående skole og event. høyere utdanning, om man har påbegynt dette. I tillegg må det med et anbefalingsbrev.

Søker må i tillegg bevitne fagkunnskaper via en av de standardiserte testene SAT eller ACT.

Søker må bevitne engelskkunnskaper via enten 1) å ha engelsk som morsmål, 2) å ha gått videregående skole der engelsk er hoved-undervisningsspråk, 3) å ha fått en SAT score i «critical reading/-writing» på minst 700, 4) å ha fått en ACT subscore i engelsk lesing på minst 29 eller 5) å ha bestått ToEFL eller IELTS eksamen.

SIU oppfordrer interesserte studenter til å starte søknadsprosessen tidlig, da SAT test kun utføres på gitte datoer og tar tid og forberede. Norske SAT test sentre fins i Oslo, Stavanger og Flekke i Sogn og Fjordane.

Ved søknad til Columbia, må man huske på å klikke av for "need funding" i søknadsskjemaet, for å bli vurdert for Holst stipendet.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • JAN 01
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Fakta om Johan Jørgen Holst Minnefond

 • Antall stipender
  1 (Ett per år)
 • Årlig utdeling
  80.000 NOK (10.000 USD)
 • Relaterte bransjer
 • Geografisk tilknytning
  Utlandet: USA
 • Stipendkategorier
  • Utdanning i utlandet