Sbanken -Stiftelsen Framgang sammen

Sbanken støtter prosjekter som bidrar positivt til barn og unges utvikling og samfunnsintegrering. Målet er et trygt og godt samfunn hvor barn og unge ikke skal oppleve å stå utenfor. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjom om stiftelsen Framgang sammen.

Les mer om Sbanken -Stiftelsen Framgang sammen
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Inkludering - Involvering - Framtid
Støtteordninger (1)
logo
Framgang sammen

Vi støtter tiltak som:

• Aktiverer og involverer barn og unge i Norge.

• Fremmer likestilling og likebehandling uavhengig av religion, kjønn, helse, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.

• Utvikler kunnskaper og/eller ferdigheter på en involverende måte.

• Gir barn og unge mulighet til å sosialisere seg og møte nye venner.

• Bidrar til å gi deltakerne et bedre selvbilde.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Sbanken har spesielt fokus på seks av FNs bærekraftsmål. Ett av dem er mål 10: Mindre ulikhet. Vi har delmål 10.2 med oss når vi prioriterer hvem vi ønsker å støtte. Delmålet har til hensikt å fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

Fem prosjekter får støtte over tre år
For å øke forutsigbarheten for organisasjonene og ildsjelene vi støtter, forplikter vi oss nå til økonomisk støtte over tre år.

Prosjektene som nå får støtte, er:

• Aktivt pusterom
• Unify
• KIL fond
• Se Meg
• Møhlenpris idrettslag

Neste tildelingsrunde blir i 2024.

Framgang sammen-fondet

Hvert år gir fondet 1,5 % av verdien til Framgang sammen. Fondet forvaltes av Alfred Berg, som har kopiert investeringsprofilen til Alfred Berg Humanfond. Fondet har høy risikoprofil da det er et rent aksjefond. Fondet er etisk merket med to blader.

Les mer på: sbanken.no/framgang-sammen/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post