Reinert Agdesteins minnefond

For unge dirigentar og sangarar i Stord kommune
Om støtteordningen

Reinert Agdesteins minnefond er eit fond for å utvikla og dyktiggjera unge dirigentar og sangarar/musikarar i Stord Kommune, ved å gje desse stipend. Alle medlemslag som til ei kvar tid er medlemmer i Stord Musikkråd, er medlemmer i fondet.

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
logo
Stord kommunes kulturstipend
Heile summen kan gjevast til ein person, eller delast. Føresetnaden for stipendet er at det til ei kvar tid vert stilt pengar til disposisjon på budsjettet. Det er Utval for oppvekst og kultur som deler ut stipendet. Stipendet vert delt ut samstundes som kulturpris og målpris ved Stord musikklag sin årlege nyttårskonsert i januar. Stipendet kan søkjast til bestemte arbeidsoppgåver, til studiereiser og til utdanning. Komiteen for næring, miljø og kultur kan og tildela stipend på eige initiativ og/eller etter framlegg frå andre. Utval for oppvekst og kultur kunngjer søknadsfristen i lokalpressa og under "Kunngjeringar" på kommunens nettsider. Stipendiaten sender ei kort melding til komiteen om korleis stipendet er nytta.
Les mer
Andre støtteordninger hos Stord kommunes tilskotsordningar, prisar og stipend
logo
Stord kommunes kulturstipend

Heile summen kan gjevast til ein person, eller delast. Føresetnaden for stipendet er at det til ei kvar tid vert stilt pengar til disposisjon på budsjettet. Det er Utval for oppvekst og kultur som deler ut stipendet. Stipendet vert delt ut samstundes som kulturpris og målpris ved Stord musikklag sin årlege nyttårskonsert i januar.

Stipendet kan søkjast til bestemte arbeidsoppgåver, til studiereiser og til utdanning. Komiteen for næring, miljø og kultur kan og tildela stipend på eige initiativ og/eller etter framlegg frå andre.

Utval for oppvekst og kultur kunngjer søknadsfristen i lokalpressa og under "Kunngjeringar" på kommunens nettsider.

Stipendiaten sender ei kort melding til komiteen om korleis stipendet er nytta.

Private / enkeltpersoner
Om Stord kommunes tilskotsordningar, prisar og stipend
Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.