Stange kommunes stipend og støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Stange kommunes stipend og støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Stange
Støtteordninger (3)
logo
Stange kommunes kunstnerstipend

Mer informasjon om Stange kommune

Ordningen med kunstnerstipend i Stange kommune ble etablert på 1980-tallet, og stipendet har vært delt ut hvert eneste år siden. I starten var stipendet på kroner 10.000. I 2013 stipendet økt til kroner 40.000. Kunstnerstipendet for 2021 er på kr. 40 000.


Stipendet kan søkes av alle yrkesaktive kunstnere som er bosatt og arbeider i Stange
kommune. Følgende formål kan tilgodeses:

-Utdanningsstipend
-Etableringsstipend
-Reise- og arbeidsstipend


Søknad sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange/ post@stange.kommune.no

SØKNADSFRIST: 01.05.2021

Private / enkeltpersoner
logo
Næringsfond

Vedtekter for tilskudd fra næringsfondet fra 01.01.2021
§1 Formål

Tilskudd skal stimulere til at det:

Blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv der satsningsområder i næringsplanen og FN’s bærekraftsmål prioriteres.
Skjer etablering av ny virksomhet
Foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
Finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
Foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
Skjer en positiv sysselsettingsutvikling og sikrer levedyktige bedrifter i en sårbar situasjon.
 
Det gis ikke støtte til:

Kulturinstitusjoner/Idrett som normalt får støtte via kulturbudsjettet 
Bedrifter som har fått støtte til samme konkrete tiltak tidligere
Reinvestering i normal drift av virksomheten
Driftsutgifter

§2 Støtteform

Næringsstøtte gis i form av tilskudd. Det kan søkes om tilskudd til:

Investeringer i bedrifter f.eks. utstyr/maskiner og bygninger ved etablering og utvidelser/knoppskyting av bedrifter.
Bedriftsutvikling f. eks. opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.
Grunnlagsinvesteringer og fellestiltak f.eks. tilrettelegging av næringsarealer og infrastrukturtiltak for reiseliv.

§3 Delegering av myndighet.

Kommunestyret delegerer myndighet til Næringsrådet å fatte vedtak om tildeling fra næringsfondet på inntil kroner 200.000 pr søknad. 

Kommunestyret delegerer myndighet til Formannskapet å fatte vedtak om tildeling fra næringsfondet på beløp over kroner 200.000 pr søknad.

Søk elektronisk på stange.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Les mer om ordningen på kommunens nettsider:

https://www.stange.kommune.no/category22231.html

Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Stange kommunes stipend og støtteordninger

Mer informasjon om Stange kommunes kunstnerstipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Stange kommunes kunstnerstipend.
Ikke spesifisert Stange

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post