Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut allmennyttige gaver i området Agder, Rogaland og Hordaland.
Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Søke om gave
Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til og med 19.mars med prioriterte formål er idrett, oppvekstmiljø og FOR ALLE! Stiftelsen sender svar i forbindelse med vårens søknadsrunde i midten av mai. Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september med prioriterte formål kultur, friluftsliv, kompetanse og FOR ALLE!

Tildelingskriterier:
Ved vurdering av søknad og utvelgelse av prosjekter vektlegger Stiftelsen:

• at gavene bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og unge.

• tydelige prosjekter som kommer mange til gode.

• at gavetildelingen bidrar til lokalt engasjement og utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre.

• at gavene kan inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet og ha varig verdi.

• at prosjektene er bærekraftige uten Stiftelsen over tid.

• hvilke prosjekter som har størst effekt i forhold til Stiftelsens formål/verdier. hvilken effekt tiltakene skal ha på målgruppe.

Det elektroniske søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsperioden og du finner det på srstiftelsen.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
logo
Sparebankstiftelsen SR-Bank
Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut allmennyttige gaver i området Agder, Rogaland og Hordaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkaitalen tidligere. Prioriterte formål er oppvekstmiljø, idrett, kultur, friluftsliv, samfunnssikkerhet og for alle. Formålene dekker de fleste områder som bygger opp om gode lokalsamfunn. Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge. Utdelingen av gaver til allmennyttige formål, skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om «Sammen skaper vi verdier» samt Stiftelsens verdier «Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn». Gode lokalsamfunn kjennetegnes ved: Apparat som fanger opp barn og unge som faller utenfor enten skole, organisasjonsliv eller annet Tiltak slik at flere barn og unge gjennomfører utdannelse Gode fritidstilbud for alle barn og unge Møteplasser for å legge til rette for god inkludering Tilgang til rekreasjonsområder Gode kulturtilbud Rikt organisasjonsliv
Les mer
Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.