Sametingets stipend

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Sametinget forvalter diverse tilskudd og stipend som er med på å bevare og videreføre samisk kulturarv. Under utlysninger kan du se hvilke støtteordninger vi kan tilby.

Les mer om Sametingets stipend
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Ingen filmer lagt til
Støtteordninger (4)
logo
Stipend for elever i videregående skole som har samisk i fagkretsen

Søknadene for skoleåret 2019/20 kan sendes inn fra 16.01.20 til 31.03.20. 
Søknadene blir behandlet etterhvert som de kommer inn.

Hvem kan få stipend?

 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.
 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk som fjernundervisning.
 • Elever i videregående skole som tar eksamen i samisk språk som privatist.
 • Norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland.

For å få stipend må du være elev ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte fra Statens lånekasse for utdanning eller være tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må være norske statsborgere, eller ha rett til å registrere seg som norsk statsborger og ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • Samisk som førstespråk: kr 9 500
 • Samisk som andrespråk - samisk 2: kr 6 000
 • Samisk som andrespråk - samisk 3 eller samisk 4: kr 3 500
 • Samisk som fremmedspråk: kr 3 500

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse om at du er elev ved skolen og at du har opplæring i samisk.
 • Som privatist må du sende inn bekreftelse fra skolen om at du er elev ved skolen og oppmelding til eksamen.
 • Dersom du er elev i Sverige eller Finland må du sende inn tilleggsinformasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk 2, 3 eller 4, eller fremmedspråk.

  Kontaktpersoner:

  Anne Marit Triumf, tlf. 78 48 42 11 og Siv Marit R. Eira, tlf. 78 47 40 72

Private / enkeltpersoner
logo
Stipend for høyere utdanning

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2020:

 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Annen barnehagelærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå
 • Samisk grunnskolelærerutdanning master, 1-7 eller 5-10
 • Grunnskolelærerutdanning master med samisk i fagkretsen, 1-7 eller 5-10
 • Annen lærerutdanning for studenter med avlagt eksamen/standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå:
  • Lektorutdanning 8-13
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
  • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
  • Yrkesfaglærerutdanning
  • Faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Hvem kan søke om stipend?

 • Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ved Sámi allaskuvla
 • Studenter i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet
 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge som er folkeregistrert i Norge, og som kan dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå

Stipendenes størrelse:

Beregningsregler I:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen
  • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 25000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10000
  • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5000

Beregningsregler II:

 • Lektorutdanning 8-13
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
 • Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8-13
 • Yrkesfaglærerutdanning
 • Faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag
  • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 10000
  • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 5000
  • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 3000

Søknadsskjema:

 • Sametingets elektroniske søknadsskjema skal brukes.

Søknadsskjema for søker som ikke er folkeregistrert i Norge:

 • Søker som er student ved Sámi allaskuvla eller i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet - og ikke folkeregistrert i Norge - må selv ta kontakt med Sametinget for utlevering av særskilt søknadsskjema.
  • Underskrevet søknadskjema skal sendes med epost innen søknadsfristen – vårsemesteret 1. februar og høstsemesteret 1. oktober.

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse på at du er student ved studiet du søker stipend til, og hvor mange studiepoeng du skal avlegge eksamen for.
 • Bekreftelse på at du har samisk språk i fagkretsen dersom du ikke er student ved en samisk grunnskolelærerutdanning.
 • Bekreftelse på at du har betalt semesteravgift for semesteret søknaden omfatter
 • Bekreftelse på avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå (gjelder ikke for studenter i samisk barnehage- eller grunnskolelærerutdanning)

Rapportering:

I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 01.10.2020
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 01.02.2021

Eksamensdokumentasjonen sendes samediggi@samediggi.no

Kontaktperson for ordningen: 

Heidi Salmi, Seniorrådgiver høyere utdanning og forskning, +47 78 47 40 46

Private / enkeltpersoner
logo
Duodjistipend

Hvem kan få tilskudd:

 • Elever i videregående skole som tar:
  • Vg1 Design og håndverk, med duodji som hoveddel av programfagene
  • Vg2 Design og duodji på heltid med duodji som hoveddel av programfagene Duodji skal utgjøre en hoveddel av programfagene
 • ​​​Elever fra Norge som tar helårig duodji ved Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk.
 • Studenter fra Norge som på heltid/deltid tar duodji ved Sámi allaskuvla på bachelor- og masternivå.

Hva kan man få tilskudd til: Stipendet er for hele skoleåret/studieåret

Beregningsregler:

 • Elever i videregående skole og studenter fra Norge som på heltid tar duodji ved Samernas utbildningscentrum: kr 10 000
 • Duodji på bachelor- og masternivå: deltid 30 studiepoeng kr 10 000, heltid 60 studiepoeng kr 20 000.

Krav til søknad:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Følgende vedlegg skal følge søknaden: Utdanningsinstitusjonene skal dokumentere følgende;
  • Opplysninger om eleven er heltidselev ved et lærested godkjent forutdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning

Kontaktperson: Cecilie Samuelsen Fagerheim, +47 78 47 41 05

Private / enkeltpersoner
logo
Stipend for høyere utdanning i lulesamisk eller sørsamisk, og samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område

Du kan få tildelt stipend dersom du er student ved et av følgende studier i 2020:

 • Studenter på høgskoler og universiteter i Norge som er folkeregistrert i Norge, og tar høyere utdanning i sørsamisk eller lulesamisk i Norge eller Sverige.
 • Studenter fra markasamisk område som er folkeregistrert i Norge, og som tar høyere utdanning i samisk språk på høgskoler og universiteter i Norge eller Sverige.
 • Studenter som ikke er folkeregistrert i Norge, men er student i prioriterte studier ved høgskoler og universiteter i Norge.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • Master- eller bachelorgrad pr semester  kr 15 000
 • Minimum 30 studiepoeng pr semester kr 15 000
 • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10 000
 • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5 000

Søknadsskjema:

 • Sametingets elektroniske søknadsskjema skal brukes.

Søknadsskjema for søker som ikke er folkeregistrert i Norge:

 • Søker som ikke er folkeregistrert i Norge, må selv ta kontakt med Sametinget for utlevering av særskilt søknadsskjema.
  • Underskrevet søknadskjema skal sendes med epost innen søknadsfristen – vårsemesteret 1. april og høstsemesteret 1. oktober.

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse på at du er student ved studiet du søker stipend til, og hvor mange studiepoeng du skal avlegge eksamen for.
 • Bekreftelse på at du har betalt semesteravgift for semesteret søknaden omfatter.

Rapportering: I regelverket for stipend for høyere utdanning, finnes egne bestemmelser om rapportering, kontroll, tilbakebetaling og annullering av stipend, blant annet:

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 1. oktober i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 1. februar påfølgende budsjettår.

Eksamensdokumentasjonen sendes samediggi@samediggi.no

Se regelverket for stipendet.

Kontaktperson:

Anne Marie Hætta, tlf. 78 48 42 58

 

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Sametingets stipend

Stipend for høyere utdanning i lulesamisk eller sørsamisk, og samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område
Ikke spesifisert
Elever og studenter med duodji som hoveddel i programfagene kan søke
Ikke spesifisert
Studenter med samisk i fagkretsen kan søke stipend
Ikke spesifisert
Elever på videregående skole med samisk i fagkretsen kan søke stipend
31.03.2027

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Fakta om Sametingets stipend