Stiftelsen Sjømannshjelpen

Om støtteordningen

Stiftelsen Sjømannshjelpens formål er å yte stønad eller lån til arbeidstakere som har, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige årsaker er vanskelig stillet. Krigsseilere eller deres etterlatte er fortrinnsberettiget. mht. stønad/lån.

Videre:

Yte stønad eller lån under maritim utdanning
Tilskudd til egenbetaling ved opphold/etterbehandling ifm rehabilitering.
Yte stønad til institusjoner eller lignende som ivaretar, eller faller inn under stiftelsens formål.
Styret avgjør i hvert tilfelle om det skal ytes stønad/lån, i hvilken form og med hvilket beløp, ihht. vedtektene § 5.

Kontakt stiftelsen på e-post: orn@sjomannshjelpen.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Stiftelsen Sjømannshjelpen

Stiftelsen Sjømannshjelpens formål er å yte stønad eller lån til arbeidstakere som har, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige årsaker er vanskelig stillet. Krigsseilere eller deres etterlatte er fortrinnsberettiget. mht. stønad/lån.

Stiftelsen Sjømannshjelpen forvaltes av et styre som består av representanter fra Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund. Stiftelsen har egen ansatt daglig leder.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra sjomannshjelpen.no