Legat til økonomisk vanskeligstilte i Eigersund

Om støtteordningen

Avkastningen av legatet skal deles ut til økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Eigersund kommune.

Vanskeligstilte skoleungdommer oppfordres spesielt til å søke.

For eventuelle henvendelser, ta kontakt med Veiledningstorget, tlf. 51 46 80 00

Søknadsfrist er satt til 1. desember

For å kunne søke om midler fra legatet, fylles det ut et elektroniske søknadsskjema som legges ut når kommunen utlyser midler fra legatet. Les mer på eigersund.kommune.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger hos Legat til økonomisk vanskeligstilte i Eigersund
logo
Idrettspris

Kommunens og idrettsrådets idrettspris skal hedre fremragende idrettsprestasjoner av enkeltpersoner eller lag i Eigersund kommune. Prisen skal tildeles utøvere, individuelt eller lagmessig, av de største prestasjonene innenfor idretten.

Alle forslag og søknader må leveres digitalt via vår selvbetjeningsportal på eigersund.kommune.no

Skjemaene ligger under fanen "kultur og idrett".

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Innsatspris

Kommunens innsatspris skal hedre personer eller gruppper som har gitt/gir en ekstraordinær innsats for kommunens foreningsliv, for grupper i lokalsamfunnet eller for innbyggerne generelt.

Alle forslag og søknader må leveres digitalt via en selvbetjeningsportal som du finner på eigersund.kommune.no

Skjemaene ligger under fanen "kultur og idrett". 

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Kommunens kulturpris skal hedre en person eller grupper som har gjort/gjør en særlig verdifull innsats for kulturlivet i kommunen.

Alle forslag og søknader må leveres digitalt via en selvbetjeningsportal som du finner på eigersund.kommune.no. Skjemaene ligger under fanen "kultur og idrett".

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kulturstipend

Stipendet kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidede kulturområdet. Det forutsettes at mottaker er aktiv i kulturlivet i Eigersund.

Alle forslag og søknader må leveres digitalt via en selvbetjeningsportal som du finner på eigersund.kommune.no. Skjemaene ligger under fanen "kultur og idrett".

Private / enkeltpersoner
Om Eigersund kommunes legat og støtteordninger

Eigersund kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige priser, stipend og legat. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på om du tilhører Eigersund kommune.