Fagstipend for barnevernspedagoger

Stipend
Om støtteordningen

Er du barnevernspedagog og medlem i FO, kan du nå søke om fagstipend på inntil 20 000 kroner fra FO.
Profesjonsrådet for barnevernspedagoger ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse. 

Du kan søke stipend til:

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide prosjektskisse/forskningsdesign for ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens posisjon eller arbeidsfelt

Les mer på Fellesorganisasjonens nettsider:

https://www.fo.no/stipender/fagstipend-for-barnevernspedagoger

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger hos Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres medlemsstipender
logo
Tillitsvalgtstipendet

Er du tillitsvalgt i FO kan du få inntil 20.000 kroner i stipend. FO ønsker med dette stipendet å synligjøre, videreutvikle og styrke tillitsvalgtes kompetanse. Tillitsvalgtstipendet het tidligere Olav Knudsens minnestipend.

Du må være yrkesaktiv tillitsvalgt i FO for å søke stipendet.
Studentmedlemmer kan også søke, så lenge de jobber ved siden av studiene og er tillitsvalgte i FO.

Hva kan stipendet brukes til?

Dekke utgifter i forbindelse med opplærings- og utviklingsformål som er relevant for rollen som tillitsvalgt i FO. Det kan være kurs, seminarer, konferanser og hel- og korttidsstudier, deler av videreutdanninger og mastergrader dersom enkeltemner anses relevante for tillitsvalgtrollen
Dekke utgifter til tiltak/aktivitet 
Dekke tapt arbeidsfortjeneste
Hvert stipend begrenses som hovedregel oppad til kr. 20 000,-. Søkere som ikke tidligere har fått tildelt stipend prioriteres.
 
Relevante temaer kan være:

Arbeidsmiljøtematikk/HMS
Personalhåndtering
Partssamarbeid
Konflikthåndtering
Forhandlingsteknikk
Arbeidsrett og arbeidsrettslige tema
Likelønn, likestilling og kvinnerettigheter
Pensjon
Arbeiderbevegelsens historie


Dette er ikke en uttømmende liste, og dersom du ønsker å søke om stipend for å dekke utgifter vedrørende andre temaer er du velkommen til det. Det er viktig at det fremkommer av søknaden hvorfor dette temaet er relevant for tillitsvalgtrollen og at du vedlegger dokumentasjon.

Søknadsfrist  30. august.

Les mer om hvordan du skal gå frem når du vil søke her:  https://www.fo.no/bli-medlem/stipender/tillitsvalgte/

Privatpersoner
logo
Fagstipend for sosionomer

Er du sosionom og medlem i Fellesorganisasjonen (FO) kan du søke om fagstipend på inntil 20 000 kroner.
Profesjonsrådet for sosionomer ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres kompetanse.

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor sosionomens eller velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide prosjektskisse/forskningsdesign for ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosionomers og velferdsviteres posisjon eller arbeidsfelt.

Les mer om stipendet på Fellesorganisasjonens nettsider:

https://www.fo.no/stipender/fagstipend-for-sosionomer

Privatpersoner
logo
Fagstipend for vernepleiere

Er du vernepleier og medlem i Fellesorganisasjonen (FO), kan du søke om fagstipend.
Profesjonsrådet for vernepleiere ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle vernepleierens kompetanse. Stipendene vil som hovedregel være på inntil 20.000 kroner.

Du kan søke stipend til

 • Skriving av fagartikkel/bokkapittel med tema innenfor vernepleierens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme Paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide prosjektskisse/forskningsdesign for ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre vernepleieres posisjon eller arbeidsfelt.


Les mer om stipendet på Fellesorganisasjonens nettsider:

https://www.fo.no/stipender/fagstipend-for-vernepleiere

Privatpersoner
Om Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres medlemsstipender

FO er det største forbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere med om lag 31 000 medlemmer. 

Fellesorganisasjonen (FO) jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Som fagforening og profesjonsforbund er de i tillegg opptatt av dine faglige interesser både på arbeidsplassen og på samfunnsnivå.

 

 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.