Larvik kommunes legater og støtteordninger

Larvik kommune tilbyr forskjellige legater og støtteordninger til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på om du bor i Larvik kommune.

Les mer om Larvik kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Felleslegatet for undervisning

Målgruppe
Legatets formål skal være å hjelpe ungdom, hjemmehørende i Larvik, som trenger støtte til videre praktisk og teoretisk utdanning utover grunnskolenivå. Bidrag kan også gis til den som tar sikte på omskolering og/eller voksenopplæring.

Søknadsfrist
1. oktober hvert år.

Slik søker du
I søknaden må du legge ved følgende filer digitalt:

  • Siste årets skatteoppgjør
  • Bekreftelse fra studiested på mottatt plass


Hvis du har utgifter til skolepenger eller andre store utgifter i forbindelse med studier skal det legges ved dokumentasjon på disse.

Søk om midler fra Felleslegatet for undervisning  på larvik.kommune.no

Privatpersoner
logo
Felleslegatet for helse og sosial omsorg

Målgruppe
Felleslegatet for helse og sosial omsorg har som formål å hjelpe vanskeligstilte hjemmehørende i Larvik kommune.

Søknadsfrist
1. oktober hvert år.

Slik søker du
I søknaden må du legge ved siste skatteoppgjør.

Les mer og søk på larvik.kommune.no

Privatpersoner
logo
Lardal Humanitære Legat

Målgruppe
Lardal Humanitære Legat er et felleslegat til beste for innbyggere i gamle Lardal kommune. Legatet er et offentlig legat som har som formål å støtte humanitært arbeid. Legatets arbeid skal først og fremst konsentreres om tiltak blant barn og unge.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Les mer og søk på larvik.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til foreninger innen kulturfeltet

Lokale lag og foreninger innen kulturfeltet kan søke om kommunalt driftstilskudd. De kan også søke om tilskudd til kulturarrangementer og –prosjekter, hvis det gjelder særskilte tiltak som kommer i tillegg til ordinær foreningsaktivitet.
Driftstilskudd
Ordningen skal støtte og stimulere lokale og frivillige organisasjoner med virksomhet knyttet til kulturarv og lokalhistorie, og/eller til kunstnerisk virksomhet i vid forstand.

Driftstilskudd gis som et bidrag til å dekke foreningenes kostnader knyttet til ordinære foreningsaktiviteter. Ordningen er altså særlig rettet inn mot den organiserte kulturfrivillighetens faste fritidstilbud, altså ordinære medlemsaktiviteter som skjer på regelmessig basis gjennom året.

Driftstilskuddet skal bidra til kvalitet og mangfold i det lokale kunst- og kulturtilbudet, og det er et mål at kommunens innbyggere i alle aldre og med ulike forutsetninger, får tilgang til et bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter. Prioriterte målgrupper er barn og ungdom, og grupper med særskilte behov for tilrettelegging.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner innen kulturfrivilligheten, som er hjemmehørende i Larvik kommune, og som tilbyr foreningsaktiviteter som foregår lokalt i Larvik.

Søknadsfrist
Tilskuddstildelingen skjer én gang per år, med søknadsfrist 15. mars.

Slik søker du
Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema som du finner på larvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger

Alle idrettsforeninger som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske Komité, og alle foreninger som ut fra sin aktivitet defineres som «friluftslivsorganisasjon», kan søke om kommunalt tilskudd.


Forutsetning for søknad
Foreningene må ha sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Larvik kommune, ha en demokratisk styringsstruktur og ikke ha et kommersielt formål eller ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser. I prinsippet åpen for alle.

Frist
Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Les mer og søk digitalt på larvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Aktivitetstilskudd

Hva kan du søke om tilskudd til?
Alle slags allmennyttige «lavterskelaktiviteter», som er egnet til å skape sosiale møteplasser og til å fremme egenaktivitet, mangfold og inkludering, kan utløse aktivitetstilskudd.

Du kan søke om et tilskudd på inntil 5000 kroner til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne legge til rette for et konkret aktivitetstiltak i ditt nærmiljø. Det forutsettes at aktiviteten foregår i Larvik.

Tilskuddet kan ikke benyttes til lønn/honorar til arrangør/søker. Tilskuddet kan heller ikke benyttes til å dekke deltakeravgift.

Prioriterte målgrupper og tiltak
Lavterskeltilbud, aktiviteter rettet mot barn og unge (til og med 19 år), og aktiviteter tilpasset grupper med særskilte behov for tilrettelegging, prioriteres ved tildelingen.

Hvem kan søke?
Grupper eller enkeltpersoner hjemmehørende i Larvik kommune, som på frivillig basis legger til rette for tiltak som nevnt ovenfor, kan søke.

Søknadsfrister
Tilskuddstildeling skjer to ganger per år, med søknadsfrister 15. mars og 1. september.

Slik søker du
Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema som du finner på larvik.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Larvik kommunes legater og støtteordninger