Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendier

Stipend deles ut for å fremme norsk farmasøytisk forskning og vitenskap
Om støtteordningen

Norsk Farmasøytisk Selskap støtter arbeid med små og store prosjekter innen industri, apotek og utdanningsinstitusjoner. Midlene er overskudd fra drift av selskapet.

Stipendene kunngjøres i begynnelsen av juni på Norsk Farmasøytisk Selskaps nettside.

Stipendene deles ut under Farmasidagene. 

Den som tildeles stipend plikter å benytte dette innen 1 år fra utdelingsdagen, samt sende skriftlig innberetning til styret i Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond innen 1 ½ år fra utdelingsdagen.

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendier

Norsk Farmasøytisk Selskap ble grunnlagt i 1924 av en gruppe entusiastiske og faginteresserte farmasøyter i apotek og ved Universitetet i Oslo. Selskapet skal fremme utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk. 

Norsk Farmasøytisk Selskap skal være et samlingspunkt for ulike interesser og et forum for meningsutveksling innenfor farmasien i Norge. 

Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond deler ut midler for å fremme norsk farmasøytisk forskning og vitenskap.