Allmennyttige formål

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge.

Søknad om støtte kan bare skje etter fastsatte retningslinjer og må inneholde følgende informasjon:

• Informasjon om søker
• Beskrivelse av prosjektet
• Søknadsbeløp – budsjett – finansiering
• Fremdriftsplan


Støtte kan ikke ytes politiske eller religiøse formål. Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retningslinjer gitt av Olav Thon. Styret står for øvrig fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

Det er to frister for å søke støtte til allmennyttige formål: 31. mars og 30. september.

Tildelinger foretas i juni og desember samme år.

Søknad sendes på e-post til olavthonstiftelsen@olavthon.no

Bekreftelse på mottagelse sendes når søknaden er registrert.

Etter behandling sendes tilbakemelding pr e-post.

 

Les mer på olavthonstiftelsen.no

 

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger hos Olav Thon Stiftelsen
logo
Forskningsstøtte

Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Følg med på olavthonstiftelsen.no for kommende utlysninger.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
Om Olav Thon Stiftelsen

Formålet med Olav Thon Stiftelsen er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter, samt å dele ut midler til allmennyttige formål.

De største tildelingene av pengene går til forskning og fremragende undervisning innen de matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområdene.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra olavthonstiftelsen.no