Utdanningslegatet i Norges Vel

Annen støtteordning
Hvem kan søke?
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Utdanningslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til kompetanseheving med mål om nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer

Tildeling
Legattildeling bestemmes av fondsavkastningen per 31.12. hvert år.
Informasjon og søknadsskjema publiseres på norgesvel.no i løpet av mars om det blir tildeling.

Det er Legatstyret som beslutter hvem som skal motta midler fra de enkelte legatene.
Normalt skjer tildelingen i august/september.

Eventuelle spørsmål sendes via e-post til:

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Norges Vel
logo
Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel

Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor kultur, klima og miljø i naturbaserte næringer

Tildeling
Legattildeling bestemmes av fondsavkastningen per 31.12. hvert år.
Informasjon og søknadsskjema publiseres på norgesvel.no i løpet av mars om det blir tildeling.

Det er Legatstyret som beslutter hvem som skal motta midler fra de enkelte legatene.
Normalt skjer tildelingen i august/september.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Landbrukslegatet i Norges Vel

Landbrukslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling i landbruket.

Tildeling
Legattildeling bestemmes av fondsavkastningen per 31.12. hvert år.
Informasjon og søknadsskjema publiseres på norgesvel.no i løpet av mars om det blir tildeling.

Det er Legatstyret som beslutter hvem som skal motta midler fra de enkelte legatene.
Normalt skjer tildelingen i august/september.

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
Om Norges Vel

Norges Vel jobber for en fremtidsrettet og bærekraftig matsektor i Norge og internasjonalt.

Norges Vels Næringsutviklingslegater støtter prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer.