Stiftelsen Selvaags Fond til Almennyttige Formål

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Stiftelsens formål er å støtte foreninger, institusjoner og enkeltpersoner, både innenlands og utenlands, herunder yte humanitær bistand.

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse: c/o Erich Holte, Fritzners gate 2, 0264 OSLO

Daglig leder: Erich Alexander Holte

Organisasjonsnummer: 977539366

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
S
Stiftelsen Selvaags Fond til Almennyttige Formål
Mer informasjon om Stiftelsen Selvaags Fond til Almennyttige Formål vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Stiftelsen Selvaags Fond til Almennyttige Formål.
Les mer
Om Stiftelsen Selvaags Fond til Almennyttige Formål

Stiftelsens formål er å støtte foreninger, institusjoner og enkeltpersoner, både innenlands og utenlands, herunder yte humanitær bistand.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.