Stiftelsen Husflidens Fremme

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Stiftelsens formål er å fremme husflid i Sør-Trøndelag gjennom simuleringstiltak som kursvirksomhet, stipendier, premiering o.l.

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse: Olav Tryggvasons gate 18
7011 TRONDHEIM

Postadresse: Postboks 19
7400 TRONDHEIM

Daglig leder: Vibeke Furu

Organisasjonsnummer: 975382435

Statutter: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/975382435.PDF?rand=341

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
S
Stiftelsen Husflidens Fremme
Mer informasjon om Stiftelsen Husflidens Fremme vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Stiftelsen Husflidens Fremme.
Les mer
Om Stiftelsen Husflidens Fremme

Stiftelse til fremme av husflid i Sør-Trøndelag gjennom simuleringstiltak som kursvirksomhet, stipendier, premiering o.l.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.