Stiftelsen Fritt Ord

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Fritt Ord deler ut støtte til prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmenn­heten til gode og være offentlig tilgjengelige.

Fritt Ord støtter i hovedsak prosjekter i Norge (eller med norsk tilknytning). I særlige tilfeller kan stiftelsen bidra til å fremme ytringsfriheten i andre land. Fritt Ord kan støtte flerårige prosjekter, men tildeler normalt bare midler for ett år av gangen. Prosjekter som har en fagintern karakter får sjelden støtte.

For å søke Fritt Ord om støtte må du opprette en bruker i Fritt Ords søknadssenter: https://frittord.no/nb/sok-stotte/hvordan-soke-prosjektstotte

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
logo
Stiftelsen Fritt Ord
Mer informasjon om Stiftelsen Fritt Ord vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Stiftelsen Fritt Ord.
Les mer
Om Stiftelsen Fritt Ord

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

Fritt Ord deler ut støtte til prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmenn­heten til gode og være offentlig tilgjengelige.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra frittord.no