Stiftelsen Blaker Studenthjem Stipend

Om støtteordningen

Stiftelsen har til formål å gi individuelle tilskudd (stipend) til prosjektstøtte, studiereiser og kurs, samt utplasseringer, for studenter og tidligere studenter ved OsloMet lokalisert på Romerike, innenfor design og forming. Tilsvarende kan det gis individuelle stipend til utenlandske studenter for hospitering ved OsloMet lokalisert på Romerike, og stipend til studiereiser og kurs til tidligere studenter av Statens lærerhøgskole i forming, Blaker.

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
logo
Stiftelsen Blaker Studenthjem Stipend
Mer informasjon om Stiftelsen Blaker Studenthjem Stipend vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Stiftelsen Blaker Studenthjem Stipend.
Les mer
Om Stiftelsen Blaker Studenthjem Stipend

Stiftelsen har til formål å gi individuelle tilskudd (stipend) til prosjektstøtte, studiereiser og kurs, samt utplasseringer, for studenter og tidligere studenter ved OsloMet lokalisert på Romerike, innenfor design og forming. Tilsvarende kan det gis individuelle stipend til utenlandske studenter for hospitering ved OsloMet lokalisert på Romerike, og stipend til studiereiser og kurs til tidligere studenter av Statens lærerhøgskole i forming, Blaker.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.