Solveig og Johan P. Sommers stiftelse

Om støtteordningen

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning ble opprettet 14. januar 1987. Stiftelsens formål er å støtte klinisk psykiatrisk forskning.

Les mer på sommersstiftelse.no eller ta kontakt pr e-post til:
post@sommersstiftelse.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
S
Solveig og Johan P. Sommers stiftelse
Mer informasjon om Solveig og Johan P. Sommers stiftelse vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Solveig og Johan P. Sommers stiftelse.
Les mer
Om Solveig og Johan P. Sommers stiftelse

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning ble opprettet 14. januar 1987. Stiftelsens formål er å støtte klinisk psykiatrisk forskning.

I tråd med stiftelsens formål vil prisen bli gitt til forfatter/forfattere eller forskningsmiljøer som har publisert artikkel/bok/bokkapittel som representerer nyvinnende, klinikknær og fremragende klinisk psykiatriskforskning. Arbeidet må være publisert i 2019. Prismottakerne må være lege.

Fra 1987 til 2019 har stiftelsen delt ut 166 stipend og priser på tilsammen kr. 3 813 000,-.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra sommersstiftelse,no