Kommunalt legat for sosiale- og helseformål i Snåsa

Om støtteordningen

Inntil kr. 30.000 av totalkapitalen kan hvert år fordeles til følgende 3 formål:
d) Til beste for eldre i Snåsa Kommune.
e) Som tilskudd etter økonomisk begrunnet søknad
f) Diabetesformål


Disponeres av et eget styre.
Utdeling skjer i desember.


Søknadsfrist: 1. november 

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger hos Snåsa kommunes støtteordninger
logo
Karin og Torbjørn Jørstads gavebrev

Til ungdom bosatt i Snåsa som ønsker å delta på kurs eller lignende for å lære om musikk eller sang og som ønsker å utdanne seg i en av disse grenene.


Disponeres av eget styre.


Søknadsfrist 1. november 

Privatpersoner
logo
Snåsa barne- og ungdomsfond

Skal støtte barne- og ungdomsmiljø i Snåsa. Positive fritids- og aktivitetstilbud. Fellestiltak. Disponeres av eget styre.

Ingen søknadsfrist.

Behandles etter hvert.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Stipend fra Snåsa St. Olaf College Forening

Ønsker du å:
• lære deg engelsk flytende?                          
• få internasjonal erfaring?                                    
• oppleve college-livet fra innsiden?
• studere mer enn ett fag i løpet av et skoleår?
• ta den fagkombinasjonen du selv ønsker, og få den godkjent som en del av din utdannelse? 

Da kan du:
Søke på stipendet fra Snåsa St. Olaf College Forening om å bli den neste studenten Snåsa sender på 1 års opphold på St. Olaf College i Minnesota, USA. Foreningen gir et stipend på 50.000 kroner i tillegg til støtten fra Lånekassen. Når skolepengene er betalt har du studieplass, kost og losji, tilgang til idrettsfasilitetene og et utall aktiviteter.

For å søke må du:
• Være ungdom fra Snåsa eller med tilknytning til Snåsa.
• I alderen 17-21 år.
• Være ferdig med videregående skole.

Dette gjør du:
• Skriv litt om deg selv og hva du har gjort så langt - på norsk.
• Skriv en A4-side på engelsk om dine forventninger til et skoleår i USA.
• Legg ved vitnemål.
• Send søknaden til St. Olaf College Foreningen i Snåsa v/ ordføreren, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa

Les mer på snasa.kommune.no

Privatpersoner
Om Snåsa kommunes støtteordninger

Snåsa kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige legat og fond og andre støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor i Snåsa kommune.