Oppstartstilskudd

Tilskudd
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Søknadsfrist: 15. mars

Tilskudd kan gis både til nystiftede og reorganiserte lag når driften tas opp igjen etter minst tre års
stans.

Til lag med formål å nå ungdom under 20 år.

Maksbeløp: 1000 kr

Det forlanges opplysninger om:

'1. organisasjonens målsetting
2. styrets sammensetning
3. møtehyppighet
4. medlemsantallet under 20 år
5. kontingenten pr år voksne / barn.

Les mer opg søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Skiptvet kommunes støtteordninger
logo
Skiptvet kommunes kulturstipend

Formål

Til personer - fortrinnsvis ungdom - som ønsker å videreutvikle eller perfeksjonere seg innen en kunstgren eller et kulturområde. Dette være seg ulike former for kulturuttrykk som eksempelvis bildekunst, ballett, kunsthåndverk, musikk, skuespill, film, dans, litteratur og idrett. Kulturstipendet skal virke stimulerende på unge talentfulle, målbevisste utøvere og rette positivt fokus på sunn, ambisiøs holdning til sin kulturutøvelse.

Forutsetninger

Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv. Stipendiet kan brukes til bl.a. studiereiser eller eventuell annen form for kurs.

Det må søkes på spesielt søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Alle etterspurte opplysninger må gis. Les mer og søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Motivasjonsstipend

Formål

En påskjønnelse til unge og lovende enkeltutøvere og grupper innen ulike kulturområder både organisert og uorganisert. Lag og foreninger som mottar ordinære kulturmidler kan ikke søke her.

Forutsetninger

Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv.

Det må søkes på spesielt søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Alle etterspurte opplysninger må gis.

Søknadsfrist

15. mars

Les mer og søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kos og korps

Skiptvet kommune gir økonomisk støtte til foreninger, lag, og enkeltpersoner som driver
kulturarbeid i kommunen. Det utarbeides særregler etter behov. Kulturstøtte tildeles lag og foreninger som har kultur som hovedmålsetting. Innenfor begrepet «kulturorganisasjoner» gis støtten i all hovedsak til den delen av
medlemsmassen som er under 20 år.

Kommunen kan gi bidrag til organisasjoner innen kor og korps. Stønaden utbetales etterskuddsvis
for et kalenderår.

Det er de samme krav og betingelser til organisasjoner for å kunne søke, men kravet til alder på
medlemmer (under 20 år) gjelder ikke her.

KRAV TIL ORGANISASJON

 Organisasjonen skal ha et navn og adresse.
 Registrere foreningen i Brønnøysundregistrene.
 Opprette bankkontonummer til foreningen.
 Opprette et styre med ulike verv, deriblant en leder og kasserer. Ledelsen må være valgt
demokratisk, hvor medlemmene har stemmerett ved generalforsamling/årsmøte.
 Ha et formål eller målsetting som framgår utfra vedtekter.
 Avholde jevnlig medlemsmøter og årsmøte, revidere sitt regnskap og skrive årsmelding.
 Levere regnskap til Skiptvet kommune.
 Årskontingent skal kreves i alle medlemsorganisasjoner av både barn og voksne.
 Det skal komme klart frem at det er en kontingent.
 Organisasjonen må være registrert på Skiptvet kommunes hjemmeside med oppdatert
informasjon om leder, kasserer, organisasjonsnummer og bankkonto.

Søknadsfrist: 15. mars.

Les mer og søk elektronisk på skiptvet.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Om Skiptvet kommunes støtteordninger

Skiptvet kommune tilbyr sine innbyggere en rekke stipender og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Skiptvet kommune.