Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Fondets formål er å muliggjøre og støtte norsk medisinsk-vitenskapelig forskning for å finne årsaken til en sykdom, gjennom forskning å søke å finne botemidlene for å bekjempe sykdommen og finne midlene til mest mulig å motvirke sykdommens utvikling. Videre å lindre plager og handikap hos dem som er rammet av sykdommen.

Fondets ytelser kan gå til forskjellige forskere, forskningsteam og forskningsfelt for forskjellige sykdommer.

Les mer på oddfellow.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond

Fondets formål er å muliggjøre og støtte norsk medisinsk-vitenskapelig forskning for å finne årsaken til en sykdom, gjennom forskning å søke å finne botemidlene for å bekjempe sykdommen og finne midlene til mest mulig å motvirke sykdommens utvikling. Videre å lindre plager og handikap hos dem som er rammet av sykdommen.

Fondets ytelser kan gå til forskjellige forskere, forskningsteam og forskningsfelt for forskjellige sykdommer.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra stiftelsens vedtekter.