Hans N. og Amalie Heisholts legater

Offentlig støtteordning
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Legatets formål er å utdele pengebidrag til eldre og trengende innen det område som omfattes av tidligere Holla kommune. Utdelingen skal etter styrets skjønn omfatte så mange som det er midler til, og slik at det blir til direkte og effektiv hjelp for de som kommer i betraktning. Særlig skal tilgodeses personer som greier seg selv i hjemmene sine, eventuelt også med familiens hjep. Styret skal prioritere personer som har levet et aktverdig liv i flid og nøysomhet, eller som uforskyldt har vært rammet av sykdom eller ulykker.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Nome kommunes støtteordninger
logo
Ungdomsstipend

Nome kommune kan årlig dele ut inntil to stipend á kr. 5000,- til spesielt talentfulle, unge, utøvende og skapende utøvere under 25 år.


Ungdomsstipend er Nome kommunes mulighet til å oppmuntre og annerkjenne spesielt talentfulle unge utøvere innenfor det brede kulturfeltet (som inkluderer idrett/sport). 

Ungdommen kan ikke bli nominert, de må søke selv på stipendet.

Stipendet er på kr 5000 per person.


 
Søknadsfrist, retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du på nome.kommune.no

Privatpersoner
logo
Nome kommunes kulturpris

Nome kommunes kulturpris er på kr. 10.000,- og kan deles ut hvert år. Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner og andre som har gjort en særlig innsats innenfor en eller flere deler av det utvidete kulturområdet.

Kulturprisen kan som hovedregel ikke tildeles samme kandidat mer enn en gang.

For å kunne motta kulturprisen to ganger, må det være en annen og ny begrunnelse for kandidatens innsats enn forrige gang.

Kulturprisen kan ikke tildeles personer med begrunnelse basert på et yrke eller arbeid de har hatt som ansatt i Nome kommune.

Kandidater kan ikke foreslå seg selv, men må fremmes av andre.

Kulturprisen skal som hovedregel tildeles en kandidat, og ikke deles på flere kandidater.

Over tid skal en søke å ha en god fordeling på de ulike kulturområdene og en fordeling over tid på alder, kjønn og geografisk tilknytning.

For å bli tatt med i vurderingen som kandidat til Nome kommunes kulturpris, må forslagsstilleren gi en skriftlig begrunnelse.Forslag til Kulturprisen sendes på epost til postmottak@nome.kommune.no, evt vanlig post: Nome kommune v/Kultur, fritid og folkehelse, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. Søknader i 2022 skal i all hovedsak gå til aktiviteter og tilbud rettet mot barn og unge.


Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.

Frist: 1. april

Les mer og søk elektronisk på nome.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
Om Nome kommunes støtteordninger

Nome kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nome kommune.