Alice Bjørknes' legat

Hvem kan søke?
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Legatets formål er å gi bistand til elever ved Bjørknes Privatskole som har lese- og /eller skrivevansker (dysleksi), samt annen bistand etter styrets skjønn til elever med vansker av faglig karakter.

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
logo
Alice Bjørknes' legat
Mer informasjon om Alice Bjørknes' legat vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Alice Bjørknes' legat.
Les mer
Om Alice Bjørknes' legat

Legatets formål er å gi bistand til elever ved Bjørknes Privatskole som har lese- og /eller skrivevansker (dysleksi), samt annen bistand etter styrets skjønn til elever med vansker av faglig karakter.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.