Agnes Sars legat

Om støtteordningen

Avkastningen av legatets midler skal tilgodese følgende formål:

1.Oslo Indremisjon

2.Blindesaken

3.Utforskning av sykdommer som reumatisme, isjias, gikt o.l.

4.Utforskning av uutforskede sykdommer som kreft, hjertelidelser o.l.

5.Hjelp til handikappede.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
A
Agnes Sars legat
Mer informasjon om Agnes Sars legat vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Agnes Sars legat.
Les mer
Om Agnes Sars legat

Avkastningen av legatets midler skal tilgodese følgende formål:

1.Oslo Indremisjon

2.Blindesaken

3.Utforskning av sykdommer som reumatisme, isjias, gikt o.l.

4.Utforskning av uutforskede sykdommer som kreft, hjertelidelser o.l.

5.Hjelp til handikappede.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.