Støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr

Tilskudd
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Legatets formål er yte økonomisk støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til enkelt personer med nedsatt funksjonsevne og/eller institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne i Buskerud.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
logo
Støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne
Aase og Bernt Ingvaldsens legat har som formål er å yte økonomisk støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og/eller institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne beboende i Buskerud.
Frist 20.04.2024
Les mer
Vi yter økonomisk støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til enkeltpersoner bosatt i Buskerud med nedsatt funksjonsevne.
Kontaktperson
Forretningsfører
Om Aase og Bernt Ingvaldsens legat

Aase og Bernt Ingvaldsens legat deler hvert år ut økonomisk støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne, bosatt i Buskerud. Både enkeltpersoner og  institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne kan søke.

Legatet oppfordrer søkerne til å skrive litt om seg selv, hva støtten fra legatet skal benyttes til - og hvordan dette vil komme til nytte for deg.

 

Organisasjonsnummer: 977113091

Vedtekter: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/977113091.PDF?rand=643