Aase og Bernt Ingvaldsens legat

Om støtteordningen

Legatets formål er yte økonomisk støtte innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til enkelt personer med nedsatt funksjonsevne og/eller institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne i Buskerud.

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse: c/o Formue Accounting AS Gamle Kirkeplass 7, 3019 DRAMMEN

Forretningsfører: FORMUE ACCOUNTING AS

Organisasjonsnummer: 977113091

Vedtekter: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/977113091.PDF?rand=643

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
A
Aase og Bernt Ingvaldsens legat
Legatets formål er å yte økonomisk støtte til handicapede enkeltpersoner og/eller institusjoner for hendicapede i Buskerud til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til bruk for handicapede.
Les mer
Om Aase og Bernt Ingvaldsens legat

Legatets formål er å yte økonomisk støtte til handicapede enkeltpersoner og/eller institusjoner for hendicapede i Buskerud til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til bruk for handicapede.