Siste endret: 02.03 2019

Introduksjon
Vår personvernerklæring forklarer hvordan Stipendportalen.no samler inn, lagrer og behandler dine personopplysninger og andre data relatert til ditt bruker- eller kundeforhold hos oss. Personvernerklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter, muligheter til innsyn, nedlastning og sletting av data gjennom ditt bruker- eller kundeforhold, samt generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.


Behandlingsansvarlig og personvernombud
Stipendportalen.no ved daglig leder Bjarne Vasset jr. er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, og har med dette det øverste ansvaret for å sikre at all håndtering av personopplysninger samsvarer med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Deler av ansvaret kan være delegert, noe som vil fremkomme av punktene under. Likefullt omfatter delegering kun oppgavene og ikke det overordnede ansvaret.


1) Lagring av personopplysninger
Nedenfor finner du oversikt over hvilke personopplysninger vi samler, formålet, samt hvor lenge vi lagrer dataene.


1.1) Registrering av brukerprofil - personalia
For å ta i bruk tjenesten trenger vi navn og e-postadresse. Man kan også velge å oppgi telefonnummer(e) og fødselsdato, samt å laste opp bilde. Det er alltid brukeren selv som registrerer denne informasjonen og som velger mengde av informasjon som skal registreres.

Den eneste grunnleggende informasjonen som kreves for å bruke tjenesten er navn og e-postadresse der e-postadressen brukes til innlogging (identifikasjon av brukerkonto), samt nullstilling av passord. E-postadressen vil også bli brukt til å kontakte deg i tilfeller hvor dette er relatert til din bruk av tjenesten, f.eks. i forhold til varslinger ved misbruk, forsøk på datainnbrudd og i forhold til sletting / deaktivering av din konto.

Opplysningene vil også bli brukt til å oppfylle avtaler og berettiget interesse som følge av din bruk av tjenesten der dette er relevant for din aktivitet på plattformen. Eksempler på dette kan være varsler om uleste meldinger for å unngå at tjenesten ikke oppfyller ditt formål med registreringen og bruken av tjenesten.

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi også IP-adressen brukt ved registrering og annen bruk av tjenesten.

Du kan selv logge inn og gå til Innstillinger for å til enhver tid kunne se hvilke data som er registrert på deg.


1.2) Kundeservice / brukerservice og support
Ved kontakt med vår brukersupport vil vi registrere din e-postadresse og henvendelse, men kun i forhold til den aktuelle henvendelsen. Data knyttet til kundeservice or support vil ikke lagres etter at problemet er løst, men slettes umiddelbart.


1.3) Medlemskapet og brukerstyrte tjenester
Tjenesten er i stor grad basert på brukernes egen registrering av data og interaksjon med hverandre. Du bestemmer selv hvilken informasjon du vil dele med andre medlemmer av nettportalen og hvordan du ønsker å presentere deg. Alle disse dataene registreres av deg personlig og vedlikeholdes / slettes av det personlig. Vi vil i så måte lagre denne informasjonen på dine vegne og du vil kunne slette alt du har registrert og eventuelt hele din profil og alle dine data hos oss når du selv måtte ønske. Dette gjøres via dine Innstillinger etter at du har logget inn til din brukerkonto.


1.4 Søknader
Når du søker på utlysinger vil informasjonen du sender være tilgjengelig to steder. I din egen profil under "Mine søknader", samt hos Organisasjonen som vil motta din søknad gjennom vårt søknadssystem. Dataene hos organisasjonen du søker til vil automatisk slettes når disse ikke lenger er nødvendige, normalt etter at utlysingsrunden er fullført.

1.5 Markedsplass og profiler
Som bruker av tjenesten kan du velge å opprette en Søkerprofil. Samtlige data du registrerer i denne profilen er din eiendom og du styrer selv om og hvordan du eventuelt vil dele dataene med organisasjoner som utlyser stipender, legater og støtteordninger gjennom dine søknader.


2) Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de opplysningene du selv avgir enten på våre nettsider eller gjennom våre ansatte i forbindelse med punktene ovenfor. I tillegg benyttes informasjonskapsler (cookies).

2.1 Analyse av datamønstre
Vi samler inn anonymisert informasjon om brukerne av tjenesten til analyseformål. Dette er informasjon som ikke kan spores tilbake til en bruker eller person og formålet er å samle inn informasjon for å drifte og forbedre tjenesten. Eksempler på denne typen data er antall brukere, teknologi som bruks (mobil, pc o.s.v.), antall sider som besøkes, lengden på hvert sidebesøk og lignende. Vi samler også inn hvilke søkefraser som brukes og analyserer trafikk fra søkemotorer og andre kilder.


2.2 Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned vår nettside. Disse brukes til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapslene er å legge til rette for å gi tjenesten grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.
Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 6.1 til 6.3.


2.3 Slik kan du unngå vår bruk av informasjonskapsler (cookies)
Dersom du ikke ønsker at vi skal bruke informasjonskapsler til å gi deg en enklere og bedre brukeropplevelse og mer relevant innhold, kan du gjennom din nettleser gjøre innstillinger som ikke aksepterer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at flere av funksjonene til tjenesten vil kunne forsvinne dersom du gjør dette.


2.4 Personalisering av informasjon
Vår teknologi søker å personalisere brukeropplevelsen best mulig ved bruk av data slik at innholdet tilpasses bruker og teknologi.


3) Utsending av informasjon / markedsføring
Behandlingsgrunnlaget for bruk av e-post og sms er samtykke.

Vi sender ut ca. 6 nyhetsbrev per år hvor vi informerer om viktige forhold rundt tjenesten og dens moduler. Dette kan være endringer av eksisterende moduler, lansering av nye moduler og annen viktig og relevant informasjon for at vi skal kunne oppfylle ditt formål med bruk av tjenesten.

Videre sender vi ut 12-18 nyhetsbrev per år hvor vi presenterer nyheter og artikler fra stipendermagasinet, nye utlysinger og informasjon om stiftelser og givere.

Innstillingene om hva vi kan sende av informasjon og hvordan vi kan sende deg informasjon (e-post eller sms) styrer du selv via dine Innstillinger og er basert på aktivt samtykke.


4) Behandlingsgrunnlag - hvordan bruker vi dine personopplysninger?
Personalia brukes til å formidle kontakt mellom deg og eventuelle organisasjoner der du ønsker dette, samt øvrig data du publiserer til å markedsføre deg der du har eksplisitt gjort innstillinger i forhold til dette. Videre brukes dataene til å oppfylle brukeravtalen og sørge for å sikre dine data og oppfylle formålet og vilkårene for bruk av tjenesten innen de aktuelle rammene.

Personopplysninger brukes også til å sende ut informasjon vedrørende utlysinger og aktuelle organisasjoner der du på egenhånd har bestilt varslinger om dette (søkeagenter / stillingsagenter).


5) Personopplysninger til tredjepart
Vi vil ikke selge, overføre eller på noen annen måte utlevere dine personopplysninger til tredjepart på andre måter enn vi har beskrevet i vår personvernerklæring. Dine data vil derfor kun deles dersom vi er rettslig forpliktet, eller får ditt samtykke. Våre samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene dersom dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss relatert til utvikling og sikring av plattformen. I slike tilfeller inngår vi en databehandleravtale for å ivareta informasjonssikkerheten. Her vil vi selv styre og bestemme hvordan behandlingene av opplysningene skal foregå.


6) Dine rettigheter ift dine personopplysninger
Du har til enhver tid rett til innsyn i alle data vi har registrert og lagret i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å få tilgang til disse dataene i leselig format, uten vederlag, i henhold til lovgivningen.

Du kan også når som helst be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er pliktig til å oppbevare disse i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Ved oversføring av opplysninger skal disse utleveres på en sikker måte. Dersom du anmoder utleveringen av data elektronisk, og med mindre du anmoder noe annet, skal dataene utleveres elektronisk.

Du har rett til å når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt til oss. Alle dine samtykker finner du under "Innstillinger" etter du har logget inn.

Dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen, har du rett til å klage til Datatilsynet.


7) Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?
Vi har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine data og personopplysninger, samt at behandlingen av data skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i lovgivningen. Eksempler på tiltak vi gjennomfører er implementering av fysiske og organisatoriske tiltak, risikovurderinger, tilgangsstyring, arkiverings- og slettingsrutiner, og rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.


8) Endringer i personvernerklæringen
Dersom vi gjør endringer i vår personvernerklæring, vil vi publisere den reviderte versjonen på denne siden med en oppdatert versjon. Du bør se gjennom erklæringen regelmessig. Dersom vi gjennomfører vesentlige endringer knyttet til vår personvernpraksis, kan vi velge å varsle deg via e-post eller via vår nettside / medlemssider, samt gjennom våre sosiale medier.


9) Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud på personvern@stipendportalen.no og merke meldingen "PERSONVERN" i emnefeltet. Ønsker du at vi skal slette dine opplysninger eller å få utlevert dine personopplysninger, ta kontakt med oss på support@stipendportalen.no eller benytt tjenestene vi har utviklet i forhold til dette ved å logge inn og gå til dine "Innstillinger". Vi har personvern på alvor og håper vårt arbeid med å tilrettelegge dine muligheter på dette feltet samsvarer med dine forventninger. Ta gjerne kontakt om noe er uklart eller om du har andre innspill.

Post- og besøksadresse:
Stipendportalen.no
Pilestredet 75C
0354 Oslo

Kundeservice: personvern@stipendportalen.no