Kulturmidler

Tilskudd
Om støtteordningen

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider.

Søknaden skal inneholde:

• Organisasjonsnummer; hvis laget/foreningen er registrert i Enhetsregisteret, skal organisasjonsnummer oppgis.

• Telefon, Bankkonto, E-post

• Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

• Søknadssum

• Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

• Navnet på stedet/området hvor laget har kulturaktiviteter.

Søknadsskjema finner du på porsanger.kommune.no.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Porsángu – Porsanki – Porsanger kommunes støtteordninger
logo
Næringstilskudd

Porsanger kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune. Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til komunalt næringsarbeid. Næringsfondet gir i hovedsak støtte til ide- og utviklingsfasen for prosjekter, samt bedriftsutvikling for eksisterende bedrifter. Det kan også gis investeringsstøtte i særlige tilfeller.

Søknader under kr. 50 000 behandles fortløpende, søknader over behandles av formannskapet. Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av formannskapet. Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.

Porsanger kommune anbefaler å ta direkte kontakt med Porsanger kommune ved utviklingsavdelingen, ved ønske om å søke støtte til ditt utviklingsprosjekt.

Les mer på porsanger.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
Om Porsángu – Porsanki – Porsanger kommunes støtteordninger

Porsángu – Porsanki – Porsanger kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Porsanger kommune.