Spillemidler

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Har laget eller foreningen din et prosjekt som kan søkes midler til? Alle søknader om tilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, skal leveres elektronisk på nettsiden anleggsregisteret.no innen 15. oktober. Kulturkontoret tilbyr, i samarbeid med Idrettsrådet, kompetanse, veiledning og råd angående søknad om spillemidler. Søknadene om spillemidler blir behandlet av kommunen, før videresending til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Du søker om spillemidler på anleggsregisteret.no.

Søknadsfrist

Følg med på kommunens hjemmesider for årets frist.

Les mer på holmestrand.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Holmestrand kommunes støtteordninger
logo
START

Har du lyst å starte din egen bedrift? Da kan du kontakte START-koordinatoren og næringssjefen i Holmestrand kommune.

START-koordinator

Det er ansatt kommunale koordinatorer med næringslivserfaring i START. Koordinatoren skal være veileder, diskusjonspartner og døråpner for etablererne. De skal tilrettelegge nettverk og guide etablereren til en god start. Nettverket består av både private og offentlige instanser. Siden enhver etablering er unik vil START, i samarbeid med etablereren, skreddersy veien til en ny bedrift. START viser deg hvilke instanser du bør - og må - kontakte i oppstarten.

Dette kan START hjelpe deg med:

• Informasjon som er viktig for deg.

• Introkurs «Kort & godt ved oppstart»

• Individuell veiledning med en av våre koordinatorer

• Temakurs for deg som gründer/bedriftsetablerer

• 1 gratis rådgivningstime med rådgivere fra det private næringsliv

• Offentlig kontaktnett

START-arrangement

START arrangerer ulike kurs for deg som er i oppstartfasen eller som er godt i gang og trenger litt påfyll. Både introkursene og temakursene er gratis å delta i og går både på dag- og kveldstid rundt om i hele Vestfoldregionen.

P.S. START-veiledere har taushetsplikt så nøl ikke med å ta kontakt!


Mer informasjon om START og tilbudene finner du på holmestrand.kommune.no og startivestfold.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris

Hvem bør motta kommunens kulturpris og frivillighetspris?


Søknadsfristen for å nominere kandidater blir utlyst på kommunens hjemmesider.

Prisutvalget, Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet, behandler alle innkomne nominasjoner på sitt møte tirsdag 1. november.

Reglement til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris

1. Formålet til Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris er:

• Å hedre mottakeren som takk for særdeles god innsats
• Å støtte opp under frivilligheten
• Å stimulere og inspirere til aktivitet og kulturell utfoldelse
• Å synliggjøre kandidatens aktivitet

2. Holmestrand kommunes kulturpris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen kunst eller annet kulturarbeid (visuell kunst og film, sang og musikk, litteratur, dans og teater, barne- og ungdomsarbeid, idrett og friluftsliv, kulturvern, digital kultur og lignende). Prisen kan også deles mellom flere personer. At en kandidats kunstneriske eller kulturelle innsats er inntektsbringende for vedkommende, er ikke diskvalifiserende for å kunne motta kulturprisen.

3. Holmestrand kommunes frivillighetspris kan tildeles personer eller foreninger som har gjort en særdeles god innsats for kommunens befolkning innen frivillig arbeid. Prisen kan også deles mellom flere personer. For frivillighetsprisen må det gjennom en viss periode kunne vises til uegennyttig innsats som har, eller har hatt, betydelig verdi for innbyggere i kommunen.

4. Prisutvalget avgjør hvem som skal tildeles kulturprisen og frivillighetsprisen. Utvalget avgjør om prisene skal utdeles hvert år. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet fungerer som prisutvalg.

5. Ordfører forestår overrekkelse av kultur- og frivillighetsprisene ved passende anledninger, fortrinnsvis innenfor aktuelt kalenderår.

6. Holmestrand kommunes kulturpris og Holmestrand kommunes frivillighetspris skal hver bestå av en pengegave og et kunstnerisk utformet varig minne.

7. Alle har anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater til begge prisene. Invitasjon til å fremme forslag kunngjøres i god tid før fristen. Prisutvalgets medlemmer kan også fremme forslag på kandidater i møtet. Alle forslag og begrunnelser skal være skriftlige.

Les mer på holmestrand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
ALLE skal MED!

Har barnet ditt lyst til å spille fotball? Eller er glad i å synge? Ønsker barnet ditt å lære nye ferdigheter sammen med venner etter skoletid og bli kjent med andre?

Holmestrand kommune har en ordning som sørger for at ikke økonomien skal avgjøre om barnet ditt kan være med på fritidsaktiviteter eller ikke: ALLE skal MED!

I ALLE skal MED arbeider Holmestrand kommune, frivilligheten, lokale lag og foreninger sammen for at alle barn og unge, bosatt i kommunen, skal ha lik mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter. Når økonomien ikke strekker til, dekker ALLE skal MED det som hører til for å kunne delta på fritidsaktiviteten.

Hva innebærer ALLE skal MED?

• ALLE skal MED dekker kontingent
• ALLE skal MED kan også dekke utstyr

Hvordan fungerer ALLE skal MED?

• ALLE skal MED gjelder for barn mellom 6 og 19 år (grunnskole og videregående skole).
• Frivilligsentralene i kommunen administrerer ordningen
• Foresatte fyller ut et enkelt søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmesider
• Det er ønskelig at barnet blir med på fritidsaktiviteten i hele sesongen.

Slik søker du:

Foresatte må fylle ut et enkelt elektronisk søkeskjema. Frivilligsentralene i Hof, Sande og Holmestrand følger opp søknaden og gir beskjed i løpet av kort tid. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller ønsker hjelp med å fylle ut skjemaet.

Les mer og søk elektronisk på holmestrand.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kommunen gir hvert år tilskudd til forskjellige kultur- og idrettsformål. Målet er å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter til kommunens innbyggere.

Det kan søkes om:

• Medlemstilskudd
• Driftstilskudd
• Prosjekt/ arrangement tilskudd
• Etableringstilskudd

Om de ulike tilskuddene

1. Medlemstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur/fritidsarbeid for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede, jevnt over hele året/sesongen. Tilskuddet er bygd opp som følgende: et fast likt beløp per organisasjon og et fast likt beløp per betalende medlem under 20 år.

2. Driftstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede. Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted kan også søke. Tilskuddet beregnes på kostnadene ved:

Leie av lokaler, gymsaler eller idrettshaller

Strømkostnader, forsikring av bygget, leie av grunn, alarm, tilrettelegging og drift av spilleflaten/-bane.

Tilskuddets størrelse fastsettes i hvert enkelt tilfelle, ut fra en vurdering av byggets/anleggets art, bruksområdet, brukergrupper, bruksfrekvens og muligheter til å generere inntekter på bygget/anlegget.

3. Prosjekt/arrangement tilskudd

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter, arrangementer, prosjekter som kommer flere til gode. Som eksempler kan nevnes: konserter, forestillinger, utstillinger, leirvirksomheter, større stevner, temasamlinger, temakurs, friluftslivarrangementer, ungdomsarbeid, tiltak for funksjonshemmede. Søknaden skal inneholde:

• Mål/begrunnelse
• Prosjektbeskrivelse
• Budsjett

Støtten kan gis som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

4. Etableringstilskudd

Etableringstilskudd har som mål å stimulere til etablering av flere lag og foreninger som kan bidra til utvikling av et mangfoldig kulturliv i kommunen og dermed øke aktivitetene i kommunen. Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med foreningen, budsjetter og planer. Det skal legges ved (eller ettersendes) vedtekter.

Søknadsfrist

15. april

Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli vurdert.

Søknaden leveres via vårt digitale søknadsskjema. Det er viktig å lese gjennom retningslinjene før søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn. 

Les mer og søk elektronisk på holmestrand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Emil og Elida Frellumstads legat

Til personer som bor i Holmestrand, til arvinger av legatstifterne og til organisasjoner som driver sosiale tiltak for eldre.

Legatet er opprettet som et uttrykk for givernes ønske om å hjelpe syke, særlig eldre mennesker, og andre som måtte ha behov for det, slik at de kan få behandling, pleie, tilsyn og annen hjelp og omsorg som ikke ytes av samfunnet gjennom dets institusjoner.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 33 06 40 52
Besøksadresse: Havnegaten 7, 3080 Holmestrand
Postadresse: Hasselstien 1, 3089 Holmestrand

Fullstendige statutter finner du her: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/877151352.PDF?rand=442

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Gjøkleps stiftelse

Vedtekter

§ 1 Gjøkleps Stiftelse er en fusjon av tidligere Anders M. Gjøkleps Stiftelse og familien Gjøkleps legat.

§ 2 Stiftelsens avkastning skal anvendes til almennyttige formål og til vanskeligstilte personer i Botne sogn.

§ 3 Stiftelsens kapital er ca. kr. 600.000,-.

§ 4 Stiftelsens styre består av sognepresten i Botne og politiinspektøren i Nord-Jarlsberg, Holmestrand.

Postadresse

c/o Jorunn Hilde Moen Solberg Hasselstien 1
3089 HOLMESTRAND

Om Holmestrand kommunes støtteordninger

Holmestrand kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Holmestrand kommune.