Idrettsmidler

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Hole Idrettsråd fordeler idrettsmidler på vegne av Hole kommune etter søknad. Rådet fordeler også Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Norges Idrettsforbund. LAM er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Søknadsfrist er 1. mai. Bruk søknadsskjemaet her:

https://www.hole.kommune.no/idrettsmidler-soeknadsfrist-1-mai.5962796-399128.html

Retningslinjer for tildeling finner du i skjemaet.

Kontakt Hole idrettsråd: holeidrettsrad@gmail.com

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Hole kommunes støtteordninger
logo
Kulturmidler

Hole gir tilskudd til kultur- og idrettsarbeid innen kommunen. Innenfor rammen av kommunens årlige budsjett kan det gis støtte til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen som driver kulturarbeid.


Årlig søknadsfrist er 1. desember.

Retningslinjer for kultur- og idrettsmidler samt søknadsskjema finner du her:

https://www.hole.kommune.no/kulturmidler.5962801-399128.html

Organisasjoner og foreninger
Om Hole kommunes støtteordninger

Hole kommune deler ut midler til idrett og kultur. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om tilskuddsordningene.