Prosjektmidler

Offentlig støtteordning
Om støtteordningen

Det er mulig å søke prosjektmidler etter følgende fordelingsprinsipp:

Ny aktivitet for barn/unge: kr. 25.000
Ny aktivitet for barn/unge: kr. 25.000
Ny aktivitet for voksne: kr. 25.000


Søknaden egenformuleres og sendes pr.mail til kultur@rade.kommune.no

Søknadsfrist 1. mai

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Råde kommunes støtteordninger
logo
Drifts- og medlemsstøtte

For å søke om midler fra Råde kommune, har kommunen bestemt at laget/foreningen må registrere seg i vårt foreningsregister FRI og sende søknaden elektronisk.

Ved spørsmål, kontakt oss på kultur@rade.kommune.no eller gå inn på kommunens hjemmeside; www.rade.kommune.no     

Frist for innsendelse av søknad er 1. mai

Organisasjoner og foreninger
logo
Sponsormidler

Sponsormidlene gis som ettårig sponsorat til en topputøver innenfor kultur- eller idrettsfeltet. Topputøveren må være mellom 18 og 25 år. Det er mulig å søke om sponsormidler for nasjonal, nordisk eller internasjonal satsning. Satsningsområde bes beskrives i søknaden.  

Søknaden egen formuleres og sendes pr.mail til kultur@rade.kommune.no

Privatpersoner
Om Råde kommunes støtteordninger

Råde kommune deler ut midler til aktivitetsstøtte til barn og unge og sponsormidler til en topputøver innenfor kultur- eller idrettsfeltet. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om tilskudd fra Råde kommune.