BORI-Fondet

Annen støtteordning
Geografisk betinget?
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Om støtteordningen

BORI ønsker å bidra til å skape et godt bo- og oppvekstmiljø for barn og unge i de ulike lokalsamfunnene.

Alle våre sponsorprosjekter skal kunne plasseres inn under en av følgende kategorier:
-Idrett og kultur for barn og unge (støtte til drakter, baller, notestativ etc.)
-Trivselstiltak for barn og unge i nærmiljøet (støtte til ballbing, lekeapparat til lekeplass, frukthage, arrangement i borettslag/sameier hvor barn er i fokus feks julegrantenning med nissebesøk, etc.)

Søknad om sponsormidler/ til BORI-fondet
Alle prosjekter som fyller ett av kriteriene er velkommen til å søke BORI om støtte. Søkerne kan søke om støtte på inntil kr. 15 000, og søknaden må inneholde en enkel kostnadsoversikt. Søkerne må benytte seg av søknadsskjema som finnes på BORI's egne nettsider. Du finner det her:

https://www.bori.no/privat/medlemsfordeler/bori-fondet/

Oppfølging av midlene
Kandidatene som mottar sponsormidler må i ettertid dokumenterer med tekst og bilde/video ovenfor BORI at tiltaket er blitt gjennomført. Både søknad og dokumentasjon med bilde/video vil kunne bli brukt videre i BORIs kommunikasjon/markedsføring, samtykke fra de individer som eventuelt avbildes må derfor være innhentet av sponsorkandidat og videreformidlet BORI BBL.

BORI-fondet er opprettet for å støtte barn/unge i nærmiljøet, og punktene nedenfor faller utenfor våre kriterier:
-Søknader som ikke har barn/unge som en definert målgruppe
-Enkeltpersoner
-Reiser
-Pengegaver
-Russebusser
-Deltakeravgift til turneringer utenfor lokalmiljøet
-Kostnader knyttet til hus-/halleie, lønn til ansatte og instruktører

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om BORI-fondet

BORI BBL er et boligbyggelag med ca. 36 000 medlemmer og 26 000 boliger til forvaltning.

BORI ønsker å bidra til å skape et godt bo- og oppvekstmiljø for barn og unge i de ulike lokalsamfunnene og deler derfor ut midler fra sitt BORI Fond. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om BORI-Fondet.