Elkjøpfondet

Ingen skal havne utenfor
Ingen skal havne utenfor

Elkjøpfondet ble opprettet i 2017 for å tette det digitale gapet i samfunnet vårt. Siden oppstarten har Elkjøpfondet støttet flere ulike foreninger og organisasjoner som jobber for å bekjempe teknologisk utenforskap. 

For mange av oss er det helt naturlig å ha tilgang til teknologi i hverdagen. Vi logger oss inn i nettbanken, bestiller billetter gjennom apper, søker jobb på nett og oppdaterer oss i takt med utviklingen. Slik er det dessverre ikke for alle.
Det kan være eldre som ikke har kunnskapen, familier uten økonomisk mulighet, eller de som har vært i fengsel eller på institusjoner. Mennesker som av ulike årsaker kanskje ikke har de verktøyene som trengs for å kunne følge med.

Dette fører til et digitalt gap i samfunnet vårt og det vil vi gjøre noe med! Derfor støtter Elkjøpfondet organisasjoner og foreninger med produkter og veiledning – i tillegg til økonomiske midler. Dette er et arbeid vi er utrolig stolte av!

Slik søker du om støtte fra Elkjøpfondet


I løpet av året har vi tre ulike søknadsrunder. 

Informasjon som søknaden må inneholde:
-Kontaktinfo til søker og forening/organisasjon.
-Spesifiser om du søker økonomisk støtte eller produkter.
-Fortell oss hvorfor din hjertesak trenger støtte eller donasjon fra Elkjøpfondet.

Les mer på elkjop.no


 

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Elkjøpfondet

Elkjøpfondet ble opprettet i 2017 for å tette det digitale gapet i samfunnet vårt. Siden oppstarten har Elkjøpfondet støttet flere ulike foreninger og organisasjoner som jobber for å bekjempe teknologisk utenforskap.

For mange av oss er det helt naturlig å ha tilgang til teknologi i hverdagen. Vi logger oss inn i nettbanken, bestiller billetter gjennom apper, søker jobb på nett og oppdaterer oss i takt med utviklingen. Slik er det dessverre ikke for alle.

Det kan være eldre som ikke har kunnskapen, familier uten økonomisk mulighet, eller de som har vært i fengsel eller på institusjoner. Mennesker som av ulike årsaker kanskje ikke har de verktøyene som trengs for å kunne følge med.

Dette fører til et digitalt gap i samfunnet vårt og det vil vi gjøre noe med! Derfor støtter Elkjøpfondet organisasjoner og foreninger med produkter og veiledning – i tillegg til økonomiske midler. Dette er et arbeid vi er utrolig stolte av!

Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no Tekst er hentet fra elkjop.no