Rektor Lars 0. Jensens stipendiefond for I.O.G.T

Om støtteordningen

Fondets formål er å gi rentefrie lån eller ved stipend å hjelpe medlemmer av Godtemplarordenen med økonomisk støtte til studier ved universitet eller høgskole eller studieopphold ved en av godtemplarrørslas folkehøgskoler i Norden.

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Rektor Lars 0. Jensens stipendiefond for I.O.G.T

Fondets formål er å gi rentefrie lån eller ved stipend å hjelpe medlemmer av Godtemplarordenen med økonomisk støtte til studier ved universitet eller høgskole eller studieopphold ved en av godtemplarrørslas folkehøgskoler i Norden. 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.