Cultiva

Cultiva støtter prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet for å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand
Om støtteordningen

Vi jobber for tiden med å utvikle nye strategier og det vil derfor ikke være aktive utlysninger her. Samtidig er vi åpne for uforutsette ideer og søknader. Inntil videre vil vi ta imot det som kommer av søknader, men vi kan ikke si noe konkret om saksbehandlingstid og når dere kan forvente et endelig svar på søknaden. Alle mottatte henvendelser blir registrert og sortert i forhold til de fire strategiske tiltakene, og vil være et innspill til konkretisering og prioriteringer iht. ny strategi. 

Les mer på våre nettsider: 

cultiva.no/aktuelt/soknader/

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Cultiva

Cultivas mål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter. Ved å muliggjøre kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter av høy kvalitet, skal Cultiva sikre arbeidsplasser og vi skal sikre gode levekår for kristiansandere.

Gjennom prosjekter og støtte til etablering av kunst-, kultur og kunnskapsorganisasjoner, skal Cultiva bidra til nyskaping, utvikling og kompetansebygging. Idrettsprosjekter på kvalitativt høyt nivå er en del av Cultivas formål.